University of Twente Student Theses

Login

Een internationale vergelijking van digitale geletterdheid in het curriculum

Stellmach, R (2016) Een internationale vergelijking van digitale geletterdheid in het curriculum.

[img] PDF
838kB
Abstract:Dit kwalitatief onderzoek beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen de wijze waarop de vijf landen Duitsland (NRW), België (Vlaanderen), Engeland, Estland en Nederland digitale geletterdheid integreren in het curriculum voor primair onderwijs. Eerst is een within case analyse gedaan waarin de situatie binnen elk land is geschetst. Dit is gedaan door het uitvoeren van een documentanalyse en het houden van interviews met drie experts per land: een beleidsmaker, een onderwijsadviseur en een onderzoeker. Zowel het beoogde als het uitgevoerde curriculum van digitale geletterdheid is onderzocht. Dit is gedaan op basis van een aantal onderwerpen. Bij het beoogde curriculum is vooral gekeken welke nationale definitie wordt gehanteerd; wat de nationale visie is met betrekking tot digitale geletterdheid; of de overheid leerinhouden voorschrijft voor de integratie van digitale geletterdheid; en in hoeverre de overheid doelen heeft geformuleerd. Voor het beschrijven van het uitgevoerde curriculum is er gekeken naar de leermaterialen en bronnen die door scholen en leerkrachten worden gebruikt en in hoeverre er ondersteuning wordt geboden aan scholen en leerkrachten. Vervolgens is een cross case analyse gedaan, waarin de landen op basis van de onderwerpen met elkaar zijn vergeleken. De resultaten laten duidelijke verschillen zien tussen de landen wat betreft de integratie van digitale geletterdheid in het curriculum. In Vlaanderen, Engeland en Estland maakt digitale geletterdheid expliciet deel uit van het nationaal curriculum en heeft de overheid doelen geformuleerd. Deze doelen zijn in Estland en Engeland verplicht. In Vlaanderen is er geen resultaatverplichting, maar wel een inspanningsverplichting. In NRW is het mediaonderwijs opgenomen in het nationaal curriculum. Een methode voor het integreren van het mediaonderwijs is het initiatief Medienpas NRW. Er worden concrete doelen genoemd, deze zijn niet verplicht. In Nederland maakt digitale geletterdheid geen deel uit van het nationaal curriculum en zijn er ook geen doelen door de overheid geformuleerd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
SLO, Enschede, Netherlands
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71488
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page