University of Twente Student Theses

Login

Opstellen van een functionele ERBI : herformulering van de ERBI van de provincie Noord-Holland ten behoeve van oplossingsvrijheid in UAV-GC contracten

Makkinga, R.J. (2013) Opstellen van een functionele ERBI : herformulering van de ERBI van de provincie Noord-Holland ten behoeve van oplossingsvrijheid in UAV-GC contracten.

[img] PDF
1MB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In de bouw- en inframarkt vindt een verschuiving van taken, verantwoordelijkheden en risico’s plaats van de opdrachtgever, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes, naar de markt en de opdrachtnemers. De N23 Westfrisiaweg in de provincie Noord-Holland is hier een voorbeeld van. Dit project betreft een zogenaamde ‘moderne contractvorm’, onder de UAV-GC 2005. Oranjewoud is voor dit project actief in de contractvoorbereiding, waarbij de eisen aan werk worden opgesteld in de Vraagspecificatie Eisen (1) (VS1). Door deze verschuiving van taken, verantwoordelijkheden en risico’s ontstaat de behoefte aan een andere wijze van omschrijven van de vraag. De opdrachtgever schrijft niet langer een gedetailleerd ontwerp voor, maar stelt functionele eisen en laat de (technische) invulling hiervan over aan de markt. Binnen de provincie Noord-Holland worden de eisen aan bouw- en infraprojecten beschreven in de ERBI: Eisen en Richtlijnen voor Bouw- en Infraobjecten. De ERBI bevat oplossingsgerichte en gedetailleerde technische eisen, welke niet goed toepasbaar zijn in UAV-GC contracten omdat de oplossingsvrijheid voor de opdrachtnemer beperkt is. Om de eisen van de provincie Noord-Holland toe te kunnen passen in UAV-GC contracten, is het herformuleren van deze eisen naar een functionele specificatie noodzakelijk om oplossingsvrijheid te bieden aan opdrachtnemers. In dit onderzoek is deze herformulering uitgevoerd door het opstellen van de functionele ERBI (FERBI), op basis van ‘deel 1 Wegen’ van de ERBI. DOEL Voor dit onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd: De doelstelling van dit onderzoek is het faciliteren van de realisatie van creatieve, innovatieve, toegesneden, goede en doelmatige oplossingen. Om dit te faciliteren wordt een nieuwe, functionele ERBI opgesteld om te komen tot een gebalanceerde verhouding tussen oplossingsvrijheid en voorgeschreven oplossingen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71520
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page