University of Twente Student Theses

Login

Voorkoming van oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur

Titsing, M. (2017) Voorkoming van oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur.

[img] PDF
786kB
Abstract:In dit stuk wordt ingegaan op de problemen die spelen rond het oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur. Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de oorsprong van het probleem en een aantal mogelijke oplossingen hiervoor te behandelen. Dit zal gedaan worden aan de hand van literatuuronderzoek. Eerst wordt er ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van respectievelijk de Wob en de Wet dwangsom. Dit wordt gedaan aan de hand van literatuur en aan de hand van stukken die met de wetten samenhangen, bijvoorbeeld de Memorie van toelichting. Vervolgens wordt er gekeken hoe bestuursorganen omgaan met aanvragen. Hiervoor wordt gekeken naar wat de bestuursorganen zelf aangeven op bijvoorbeeld hun website en naar de Monitor Wet dwangsom. Daarna zullen er een achttal oplossingen worden behandeld. Oplossingen waarbij de hele wet op de schop gaat, zoals het wetsvoorstel van Minister Plasterk of de initiatiefwet van de Kamerleden Voortman en Van Weyenberg, maar ook kleine, eenvoudige oplossingen als het beperken van manieren waarop een verzoek kan worden ingediend. Ook wordt er gekeken naar een aantal oplossingen die in artikelen worden voorgedragen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:86 law, 88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71609
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page