University of Twente Student Theses

Login

De geschiktheid van onderwijsruimtes : Het meetbaar maken van geschiktheid van onderwijsruimtes en een prestatiemeting van het rooster van Universiteit Twente op basis van de KPI ‘Geschiktheid van onderwijsruimtes’

Hof, I.F. van den (2017) De geschiktheid van onderwijsruimtes : Het meetbaar maken van geschiktheid van onderwijsruimtes en een prestatiemeting van het rooster van Universiteit Twente op basis van de KPI ‘Geschiktheid van onderwijsruimtes’.

[img] PDF
3MB
Abstract:Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de geschiktheid van onderwijsruimtes bij instellingen in het hoger onderwijs. We hebben een model ontwikkeld om de geschiktheid te kwantificeren en zo de prestatie van de toewijzingen van ruimtes in het rooster meetbaar te maken. De totstandbrenging van dit model is uniek: in de literatuur bestaat er nog geen dergelijk model dat inzicht geeft in alle variabelen en onderlinge relaties die relevant zijn bij het beoordelen van onderwijsruimtes. Als case study is het model toegepast op de Universiteit Twente. In de huidige situatie is het onbekend hoe de onderwijsruimtes op Universiteit Twente (UT) scoren op het gebied van geschiktheid. Hetzelfde geldt voor de roosters, waarin de onderwijsactiviteiten worden gealloceerd aan (on)geschikte onderwijsruimtes. Het model en de ontwikkelde methode voor het toekennen van scores maken het mogelijk om voor het eerst een prestatiemeting uit te voeren op de UT onderwijsruimtes en -roosters. We presenteren in dit rapport eveneens de uitkomsten van deze nulmeting. Dit onderzoek maakt deel uit van een promotieonderzoek naar onderwijslogistiek van Oude Vrielink aan de Universiteit Twente. Optimalisatie van ruimtegebruik en onderwijsroosters is in dit promotieonderzoek een belangrijk thema, waarbij ook de geschiktheid van ruimtes in acht moet worden genomen. Uit eerder onderzoek van Dijksterhuis (2014) naar KPI’s voor UT-onderwijsroosters, volgde de aanbeveling om de KPI ‘Geschiktheid van collegezalen’ te selecteren voor het beoordelen van de prestatie van de UT-roosters. Om deze KPI meetbaar te maken is er vervolgonderzoek nodig. De bovenstaande onderzoeken van Oude Vrielink en Dijksterhuis vormen de aanleiding voor dit onderzoek, waarbij de hoofdvraag luidt: “Hoe kan de geschiktheid van een onderwijsruimte gemeten worden en hoe kan de kwaliteit van de UT-roosters op dit gebied worden bepaald en verbeterd?”
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71627
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page