University of Twente Student Theses

Login

Het kwantificeren van deformatie van het leveroppervlak en de inwendige leverstructuren tussen CT- en MRI-modellen

Bruggen, J.M. van and Groot Lipman, K.B.W. and Huiskes, M. and Riet, C. van der (2017) Het kwantificeren van deformatie van het leveroppervlak en de inwendige leverstructuren tussen CT- en MRI-modellen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Partiëele leverresectie kan veiliger en effectiever worden uitgevoerd door het gebruik van een navigatiesysteem. Dit navigatiesysteem werkt nu met een 3D-model, welke gebaseerd is op CT-modellen van de lever. Essentiele structuren zijn minder goed te onderscheiden op CT- dan op MRI-beelden. Vandaar dat er onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van een gecombineerd model op basis van CT- en MRI-beelden. Er wordt preoperatief een MRI-scan in expiratiestand gemaakt en intraoperatief een CT-scan in inspiratiestand. De lever deformeert onder invloed van externe factoren, zoals respiratie, waardoor het CT-model verschilt van het MRI-model. Om hier in de toekomst een gecombineerd model voor op te kunnen stellen, wordt in dit onderzoek de deformatie van het leveroppervlak en inwendige leverstructuren gekwantificeerd. De leveroppervlakken van preoperatieve CT- en MRI-scans zijn door middel van een rigide registratie over elkaar heen geplaatst, waarna er centerlines van de vaatstructuren zijn gemodelleerd. Om de deformatie van deze vaatstructuren te kwantificeren, worden de coördinaten van de bifurcaties bepaald. Hiermee wordt voor elke bifurcatie tussen het CT- en MRI-model een verschilvector opgesteld. Vervolgens zijn alle gebruikte bifurcaties in anatomische leversegmenten ingedeeld om de deformatie per leversegment te kwantificeren. Om te bepalen of er een verband is tussen de deformatie van inwendige leverstructuren en het leveroppervlak is er ook een analyse gedaan van de deformatie van het oppervlak. Uiteindelijk is er een statistische analyse toegepast om een betrouwbaarheidsinterval te krijgen. Met een ANOVA toets is er gekeken of de gemiddelde verplaatsing tussen patiënten statistisch significant overeenkomt. Om de verplaatsingen te visualiseren en conclusies te trekken zijn er grafieken met deformaties per patiënt en per segment gemaakt. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de richting van de verplaatsing van het oppervlak niet statistisch significant voorspelbaar is. Echter is er wel een trend zichtbaar; de segmenten 2, 3, 4a, 4b en 7 deformeren zwak terwijl de segmenten 5, 6 en 8 een milde tot sterke deformatie laten zien. Vrijwel alle segmenten laten een uitrekking zien bij uitademing. De inwendige leverstructuren deformeren in de x-richting per segment vaak één kant op. Voor de y- en z-richting is er geen eenduidige conclusie te trekken tijdens respiratie. Bij voorspelbare deformatie van inwendige leverstructuren zou er in de toekomst een model gemaakt kunnen worden bestaande uit een combinatie van CT- en MRI-scans waarbij het leveroppervlak en inwendige structuren goed overeenkomen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:10 humanities in general, 44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71658
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page