University of Twente Student Theses

Login

Ervaringen van COPD-patiënten met deelname aan het rookreductieprogramma: REDUQ-studie. Een exploratief kwalitatief onderzoek

Huijink, A.M.J.O. (2017) Ervaringen van COPD-patiënten met deelname aan het rookreductieprogramma: REDUQ-studie. Een exploratief kwalitatief onderzoek.

[img] PDF
824kB
Abstract:Roken is de voornaamste reden voor het krijgen van COPD. Stoppen met roken is de meest effectieve oplossing voor de gezondheid van de patiënt en de verloop van de aandoening (Fletcher & Peto, 1977). Stoppen met roken is erg lastig, ook voor COPD patiënten (L. C. Christenhusz, 2006). Omdat gedacht wordt dat minderen met roken zorgt voor een afname van nicotine-afhankelijkheid en het minderen rokers motiveert om uiteindelijk te stoppen, wordt minderen als alternatief voor stoppen voorgesteld (Hughes & Carpenter, 2006). Een evidence-based techniek hiervoor is de Stapsgewijs Minderen met Roken (SMR)-techniek (Cinciripini, Wetter, & McClure, 1997). Bij de SMR techniek wordt op gezette tijden gerookt waarbij het interval tussen die tijden steeds wordt vergroot. In de REDUQ-studie is deze techniek in combinatie met begeleiding en nicotinevervangende middelen toegepast op COPD-patiënten die niet konden of niet wilden stoppen met roken(Hagens, Palen, Pieterse, & Seydel, 2012). Deelnemers werden ingedeeld in een groep met, en een groep zonder uitgebreide begeleiding. De verwachting was dat onder de intensief begeleide groep, de interventiegroep, de mate van minderen en stoppen met roken groter zou zijn dan bij de controlegroep. Echter bleek dat het succes van deelname aan het onderzoek onafhankelijk was van de groep waar de deelnemers waren ingedeeld. Naar aanleiding van deze bevindingen zijn er interviews afgenomen bij deelnemers om te onderzoek wat hun ervaringen waren met het programma om daarmee een antwoord te vinden op de vraag waarom de verwachte effecten tijdens de REDUQ-studie uitbleven. In dit bachelor onderzoek is deze vraag onderzocht. De resultaten tonen dat deelnemers door hun deelname aan de REDUQ-studie aangezet raakten om actief bezig te zijn met hun rookgedrag, hoewel dit niet altijd blijkt uit de hoeveelheid sigaretten die zij rookten. Deelnemers hebben zich in veel gevallen niet gehouden aan de voorgeschreven reductie-techniek, maar vaak op eigen wijze met een alternatieve-techniek proberen te minderen. Bovendien hebben de deelnemers niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de nicotinevervangende middelen en het werkboek die werden aangeboden. Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van resultaten zou dus de lage mate van therapietrouw kunnen zijn. In het algemeen roepen de resultaten de vraag op of het programma wel geschikt is voor de doelgroep van COPD-patiënten. Uit dit bacheloronderzoek blijkt tevens dat deze groep COPD-patiënten een hoge behoefte aan intensieve begeleiding ervoeren, en het moeilijk vonden om het programma in hun dagelijks leven in te passen. Mogelijk heeft deze doelgroep meer baat bij een voor hen aangepast programma eventueel zelfs op individueel niveau. Daarentegen blijkt wel dat begeleiding in groepsverband door veel deelnemers als zeer positief werd ervoeren. Een belangrijke kanttekening bij dit bacheloronderzoek is de beperkte steekproefgrootte, dit maakt het lastig bevindingen te generaliseren naar de volledige groep deelnemers aan de REDUQ-studie. Tevens vergt de huidige interviewstrategie een hoog reflectievermogen van de deelnemers, wellicht te hoog voor deelnemers met minder cognitieve capaciteiten; een kenmerk van de populatie COPD-patienten (Jimenez, Masa, Miravitlles, Gabriel, Viejo, & Villansante, 2001).
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71683
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page