University of Twente Student Theses

Login

De weg naar welbevinden- Wordt het effect van de online cursus "Dit is jouw leven" op welbevinden gemedieerd door zelfcompassie en adherentie?

Neumann, L. (2017) De weg naar welbevinden- Wordt het effect van de online cursus "Dit is jouw leven" op welbevinden gemedieerd door zelfcompassie en adherentie?

[img] PDF
885kB
Abstract:Achtergrond: Positief psychologische online interventies proberen het welbevinden van de mensen te versterken door zelfcompassie te bevorderen. Echter, zijn deze interventies minder effectief omdat veel mensen snel weer afhaken. Gamification kan dit probleem aanpakken. Doel: Het doel van de studie was de effectiviteit van de online zelfhulpcursus „Dit is jouw leven“ te toetsen in termen van welbevinden. Aanvullend werd de toegevoegde waarde van gamification op de effectiviteit en de adherentie getest. Bovendien werd naar mediatie-effecten van zelfcompassie en adherentie gekeken. Methode: Het onderzoeksdesign was een gerandomiseerde, gecontroleerde trial. Alle deelnemers werden random aan een van drie condities toegewezen. De effectiviteit van de interventie werd met behulp van lineair mixed models getoetst. Verder werden mediatie analyses gedaan. Resultaten: De twee experimentele condities samen bleken een significant effect op welbevinden te hebben vergeleken met de controleconditie. Echter leidde de gamified versie niet tot meer adherentie en zorgde de standaard versie tot een hoger niveau van welbevinden. Er werden geen mediatie-effecten van zelfcompassie en adherentie gevonden. Conclusie: De cursus zorgt succesvol voor een toename aan welbevinden en zelfcompassie. In de toekomst is verder onderzoek nodig om een gedetailleerder inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme van gamification en het concept van adherentie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71702
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page