University of Twente Student Theses

Login

De implementatie van beeldbel bij therapie bij psychotische patiënten : een onderzoek naar het beeldbellen met psychotische patiënten bij Demence

Witteman, E.D. (2017) De implementatie van beeldbel bij therapie bij psychotische patiënten : een onderzoek naar het beeldbellen met psychotische patiënten bij Demence.

[img] PDF
429kB
Abstract:De animo voor het beeldbellen bij psychologische interventies groeit snel. Dit groeiend enthousiasme maakt de vraag interessant of dit overeenkomt met de toepassing in de praktijk en of de praktijk deze voordelen inderdaad laat zien. Maar ook of aan het beeldbellen als therapie eventuele nadelen zijn verbonden. De literatuur in deze is niet eenduidig. Enerzijds wordt gewezen op de effectiviteit ervan en de tevredenheid bij de patiënten, anderzijds op allerlei technische, persoonlijke en andere factoren die het beeldbellen als therapie minder aantrekkelijk zouden maken. In diezelfde literatuur komt ook naar voren dat er twijfel bestaat omtrent de vraag of psychotische patiënten wel geschikt zijn om beeldbel therapie te volgen. Zijn bovengenoemde voor- en nadelen op dezelfde manier op hen van toepassing? Ook deze vraag beantwoordt de literatuur niet eensgezind. Reden voor de onderzoeker om een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de vraag welke problemen psychotische patiënten eventueel ondervinden bij de implementatie van de beeldbel therapie en hoe deze problemen dan zouden kunnen worden opgelost. Methode Er zijn vier patiënten geselecteerd voor deelname aan dit onderzoek. Deze groep van patiënten maakte tenminste eenmalig een psychotische episode mee, maar was niet bekend met wanen en/of hallucinaties over afgeluisterd worden of beïnvloeding door beeldschermen. Ten tijde van het onderzoek waren de onderzochte patiënten niet psychotisch. De gehanteerde methodiek was die van de Three-Step-Test Interview. Resultaten Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat: ● Er technische problemen waren bij de installatie van het beeldbel programma en tijdens het beeldbellen zelf. ● Slechts twee van de vier respondenten daadwerkelijk hebben beeldgebeld. ● Alle vier de respondenten vooraf overwegend positief stonden tegenover het beeldbellen als therapie, maar achteraf, van de twee die hebben beeldgebeld, nog maar één. ii Een sterk punt van dit onderzoek is dat er op meerdere manieren gegevens zijn verzameld op een gedetailleerde wijze. Zwakke punten bij dit onderzoek waren dat gebruik is gemaakt van een kleine en niet representatieve steekproef en dat de techniek haperde. De belangrijkste aanbeveling die uit dit onderzoek naar voren is gekomen, is om alle stakeholders, zoals managers, psychologen, patiënten, ict-ers, al vanaf het allereerste begin bij de ontwikkeling en implementatie van de beeldbel therapie te betrekken om zo en reële verwachtingen te creëren over het beeldbellen. De kans op een betere techniek wordt dan ook groter.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71734
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page