University of Twente Student Theses

Login

Voorspellers van non-compliance in welbevindentherapie

Bolk, A.M. (2017) Voorspellers van non-compliance in welbevindentherapie.

[img] PDF
785kB
Abstract:Achtergrond: Momenteel wordt door middel van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) de effectiviteit van welbevindentherapie (WBT) binnen een klinische populatie met PTSS cliënten onderzocht. Niet iedereen rondt deze therapie geheel af. Dit wordt non-compliance genoemd. Het doel van de huidige studie is te achterhalen welke factoren non-compliance (uitval) bij welbevindentherapie voorspellen. Dit is relevant omdat met deze informatie duidelijk wordt hoe de WBT efficiënter gemaakt kan worden en welke indicatiestelling passend is. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: Wat zijn op baseline en na 3 maanden voorspellers van non-compliance bij welbevindentherapie voor PTSS patiënten (in aanvulling op een klachtgerichte behandeling)? Methode: Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn logistische regressieanalyses uitgevoerd om te onderzoeken welke factoren een voorspellende waarde hebben op baseline en na 3 maanden ten opzichte van non-compliance gedurende de welbevindentherapie. Resultaten: Er werden geen significante voorspellers gevonden voor non-compliance in de welbevindentherapie. Ook was er geen significant verschil in aantal uitvallers tussen de welbevindentherapie-conditie en de treatment as usual conditie. Discussie: Op basis van het huidige onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen voorspellende factoren van non-compliance aanwezig zijn. Mogelijk valt dit te verklaren door de relatief kleine steekproef. Vanuit de data kan verwacht worden dat mogelijk in vervolgonderzoek met een grotere steekproef het sociaal welbevinden wel als voorspeller van non-compliance aangetoond kan worden, door de hoge voorspellende waarde van het sociaal welbevinden in de huidige studie. Om meer profijt uit de welbevindentherapie te halen is het aan te bevelen in vervolgonderzoek naast voorspellers van non-compliance tevens de redenen voor non-compliance te onderzoeken.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71753
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page