University of Twente Student Theses

Login

De invulling van de rol van een modelgenerator binnen waterbeheer

Duin, O. van (2007) De invulling van de rol van een modelgenerator binnen waterbeheer.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Om beter tegemoet te kunnen komen aan de telkens dynamischer en complexer wordende processen rond waterbeheer moeten de gereedschappen die bij het oplossen van waterhuishoudkundige problemen gebruikt worden meegroeien met die veranderende realiteit. Dit betekent vooral dat de waterbeheerder meer en meer de mogelijkheid moet hebben om effectief, efficiënt, flexibel en dynamisch gebruik te maken van de aanwezige gereedschappen. Een belangrijk vooruitzicht voor het gebruik van modellen in waterbeheer is het zogeheten nieuwe modelleren. Deze visie beoogt een reproduceerbaar, flexibel en transparant modelleerproces te volgen om hiermee zowel betere resultaten te krijgen als beter communiceerbare resultaten. De concepten van het nieuwe modelleren en andere algemene vereisten voor waterbeheer worden toegepast op het idee van een beslissingsondersteunend systeem (BOS). Hiermee wordt een leidraad voor de ontwikkeling van dergelijke systemen gegeven die aan de geformuleerde idealen moet voldoen. Voorwaarden voor een ‘ideaal’ BOS zijn de volgende vier punten. 1. Een BOS laat alle gebruikers van het BOS op het juiste niveau en gebied bij dragen door een voor de gebruiker geschikte omgeving te leveren. 2. Een BOS levert betrouwbare, consistente en uitputtende uitkomsten door een voor gebruikers en andere partijen overzichtelijk, transparant en gemakkelijk proces en kan deze uitkomsten op verschillende niveaus weergeven zonder dat de strekking verloren gaat. 3. Een BOS verkort het nemen van beslissingen die normaal gesproken veel tijd kosten, gaat efficiënt om met rekenkracht, zorgt ervoor dat de gebruiker er snel en effectief mee kan werken en is flexibel. 4. Een BOS heeft om flexibel, overzichtelijk en transparant te zijn componenten die voor de gebruiker en ontwikkelaar duidelijk aanwijsbaar zijn, duidelijk omschreven functies hebben en generiek ingezet kunnen worden. Een modelgenerator is een onderdeel van een dergelijk BOS en zet in zijn meest basale vorm ruwe data om in een werkend model. Op dit moment zijn de meeste modelgeneratoren nog vrij statisch en geven de waterbeheerder niet voldoende mogelijkheid om data te bewerken en verwerken. Daarom wordt de leidraad van het ‘ideale’ BOS gebruikt om een lijst met verbeteringen aan een op dit moment gebruikt modelgenerator op te stellen. HydroLogic ontwikkelt deze modelgenerator voor het bouwen van SOBEK RR/CF modellen vanuit in GIS opgeslagen data. Het is belangrijk dat de modelgenerator zo verbeterd wordt dat de gebruiker ziet dat het eenvoudig te gebruiken en bruikbaar is. In een later stadium kan ervoor gekozen om echt geavanceerde functies te implementeren zoals het vrij kiezen van het te modelleren gebied. Deze ontwikkelingen hebben echter wel de basis nodig van de functionaliteit die vooral bijdraagt aan het gebruiksgemak. De modelgenerator biedt nu al veel toegevoegde waarde in het modelleerproces, maar heeft de potentie om te groeien tot een zeer waardevol en misschien wel onmisbaar gereedschap.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71769
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page