University of Twente Student Theses

Login

S@les in de bouw : wa is de meerwaarde voor Van Dijk Bouw?

Wichers, R. (2008) S@les in de bouw : wa is de meerwaarde voor Van Dijk Bouw?

[img] PDF
1MB
Abstract:De doelstelling voor dit onderzoek is tweeledig: 1. De impact van de implementatie van S@les1 op de huidige werkwijze weergeven. 2. Aangeven wanneer S@les een meerwaarde heeft voor de Van Dijk Groep. Met andere woorden, er dient te worden aangegeven wanneer de voordelen van de implementatie van S@les groter zijn dan de nadelen. Dit geldt niet alleen financieel, maar ook organisationeel. Het uitgevoerde onderzoek grijpt aan op drie onderdelen: 1. De huidige werkwijze ten aanzien van materiaalinkoop binnen Van Dijk Bouw en de knelpunten die worden ervaren. 2. De voordelen en mogelijkheden van S@les in de bouw voor Van Dijk Bouw en de impact die S@les op de organisatie zal hebben. 3. De meerwaarde van S@les in de bouw en eventuele alternatieven. 1. Huidige situatie Bij de huidige werkwijze blijkt dat veel mensen de leveranciersbon in handen hebben, maar waarschijnlijk zullen hierdoor waarschijnlijk geen problemen ontstaan (afgezien van de relatief hoge handelingskosten). Dit komt doordat de leveranciersbonnen wekelijks doorgespeeld (moeten) worden naar de administratie en dus blijft de snelheid van de bonnen door het bedrijf voldoende op peil. De knelpunten die nu worden ervaren zijn er vijf, namelijk de hoeveelheid zoekwerk in de papieren jaarcontracten, de hoeveelheid zoekwerk in de bonnen, de match van de bonnen met de facturen, de restricties van de software op de laptops van de uitvoerders en de mobiele internetverbinding van de laptops. Het eerste knelpunt kan deels worden aangepakt door alle jaarcontracten digitaal op de intranetsite te zetten en vervolgens met de zoekfunctie van adobe reader de artikelen op te zoeken. Dit is echter een suboptimale oplossing. S@les biedt namelijk de mogelijkheid om veelgebruikte artikelen in een voorkeurslijst te zetten, wat ervoor zorgt dat het zoekwerk veel sterker afneemt. Het zoekwerk in de bonnen is moeilijk te verhelpen zonder implementatie van S@les. De inkoopfacturen van de Van Dijk Bouwlijn en de Van Dijk Tifa worden op dit moment al ingescand en later zal dit met alle inkoopfacturen worden gedaan. Ook zal het scannen dan plaatsvinden met behulp van een invoice reader, zodat het inboeken minder tijd kost. Voor meer informatie over invoice reading verwijs ik u naar bijlage 3. Wanneer S@les wordt geïmplementeerd, verdwijnt het zoekwerk in de papieren bonnen van de deelnemers aan S@les. De rest van de papieren bonnen blijft dan wel bestaan. De totale hoeveelheid zoekwerk zal echter toch sterk dalen, omdat veel grote leveranciers meedoen aan S@les. De restricties van de software moeten worden geactualiseerd, omdat de uitvoerders in weinig programma’s inzicht hebben. Verder is de mobiele internetverbinding traag, omdat niet overal UMTS beschikbaar is. Dit laatste moet KPN een oplossen, de restricties kunnen indien nodig worden veranderd door VDB. 2. Voordelen en mogelijkheden S@les De voordelen van S@les zijn hieronder samengevat weergegeven. Het administratieve proces tussen leverancier en aannemers vereenvoudigen waardoor:  Geld wordt bespaard door vermindering faalkosten  Fouten worden teruggedrongen  Steeds opnieuw dezelfde informatie invoeren niet meer nodig is  Product-, prijs- en leveringsinformatie van de leverancier snel, volledig, actueel en permanent aanwezig is  Partijen beter in kunnen spelen op de mogelijkheden die ICT zal bieden 1 Onbekende woorden zijn opgenomen in bijlage 1 op pagina 43 Onderzoek naar de meerwaarde van S@les in de Bouw voor Van Dijk Bouw | 6 Deze voordelen bestaan inderdaad, maar S@les heeft wel een grote impact op de werkwijze binnen Van Dijk Bouw2. De implementatie van S@les brengt een aantal problemen met zich mee, vooral op het gebied van de software en de organisatie. Er moet onder andere een conversietabel worden gemaakt, om de automatische conversie van de eenheden in de artikelberichten uit te kunnen voeren. De artikelberichten worden regelmatig worden geüpdate en ook moet er elke maand een afstemmingsoverzicht worden uitgedraaid. Deze overzichten moeten worden gecontroleerd en gearchiveerd net als de facturen. De ERP-software die bij VDB wordt gebruikt (Metacom) is nog niet klaar voor het volledige S@les-pakket en dit zal het geval zijn rond 2009. De calculatiesoftware (IBIS) is wel klaar voor de pricatbestanden. De calculatie zal echter geen gebruik maken van de S@les-lijsten, omdat de calculatie niet op artikelniveau plaatsvindt, maar op totaalhoeveelheden. Metacom wordt meestal door Van Meijel geüpdate en aangepast, wat hoge kosten met zich meebrengt. Ook zijn updates en aanpassingen duur, omdat de software is tijdens de aanpassing tijdelijk niet te gebruiken is. De overlast van dergelijke aanpassingen wordt beperkt doordat er zoveel mogelijk buiten werktijd aan de applicatie wordt gewerkt. De status waarin S@les zich bij de leveranciers bevindt, is niet optimaal. Vier van de vijf grootste leveranciers van VDB doen mee, maar zij zijn nog niet zover gevorderd dat het lonend is om S@les te implementeren binnen VDB. S@les wordt ingevoerd via invoeringsprojecten, dit houdt in dat het hele S@les-traject wordt geïmplementeerd bij meerdere aannemers en leveranciers, waarbij tijdens de implementatie afstemming plaats gaat vinden. Voordat men binnen VDB tot implementatie overgaat, moeten nieuwe werkwijzen en procedures worden uitgewerkt, een concept voor een nieuwe werkwijze staat op pagina 32. Ook moet Metacom worden aangepast, om alles voor te bereiden op de implementatie. De hoeveelheid materiaal die uiteindelijk voor een standaardprijs (jaarprijs) kan worden ingekocht via de S@les-manier bedraagt ongeveer 32% nadat alle deelnemers aan S@les die met VDB een jaarcontract hebben, S@les volledig hebben doorgevoerd. Op dit moment is dat 1 bedrijf uit de top 5, wat neerkomt op ongeveer 8% van het materiaal Als alle leveranciers meedoen aan S@les, dan kan maximaal 50% van het materiaal via de S@les-manier kunnen worden besteld, als de hoeveelheid projectgebonden inkoop van materialen niet verandert. 50% van het materiaal wordt namelijk op basis van jaarcontracten ingekocht. Bij de huidige deelnemers kan maximaal 32% van het materiaal via S@les worden besteld wanneer deze deelnemers klaar zijn voor S@les. 3. Meerwaarde van S@les Kort gezegd kan geconcludeerd worden dat S@les in de bouw voor VDB op dit moment onvoldoende meerwaarde biedt. Eerst moet de inzet van Metacom binnen VDB worden geoptimaliseerd en moeten de lopende zaken met betrekking tot Metacom zoveel mogelijk worden afgerond. Daarna kan Metacom voorbereid worden op S@les. Ook moet er voor de implementatie een goed (stappen) plan worden opgesteld, zodat de implementatie zo goed mogelijk verloopt en de voordelen maximaal worden gerealiseerd. Ook moeten er nieuwe werkwijzen worden vastgelegd, die aan de ISO-normen voldoen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71780
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page