University of Twente Student Theses

Login

Beheren met BIM : een onderzoek naar de mogelijkheden van BIM in de beheerfase van de Dienst Vastgoed Defensie

Plugge, S. (2011) Beheren met BIM : een onderzoek naar de mogelijkheden van BIM in de beheerfase van de Dienst Vastgoed Defensie.

[img] PDF
1MB
Abstract:De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is de organisatie binnen defensie die zich bezighoudt met het verwerven, ontwerpen en beheren van alle vastgoed binnen defensie. Om mee te gaan met de ontwikkelingen in de bouwsector overweegt de DVD de invoering van het Bouwwerk Informatie Model (BIM) in de organisatie. BIM is een nieuwe manier van samenwerken binnen het bouwproces. Integraal ontwerpen wordt op een nieuw niveau mogelijk gemaakt door gebruik te maken van 3D modelleersoftware. Deze software stelt ontwerpers van alle disciplines in staat optimaal met elkaar kunnen communiceren. Hierdoor worden veel fouten in het ontwerp voorkomen. Daarnaast wordt de communicatie tussen alle betrokken partijen verbeterd doordat er een model ontstaat waarmee informatie simpel en duidelijk kan worden overgebracht. In een eerder onderzoek (Reekers, 2010) is onderzocht wat de invoering van BIM binnen de DVD voor gevolgen heeft voor de ontwerpfase. Wat voor de DVD echter nog onduidelijk is, is welke mogelijkheden de invoering van het BIM voor de beheerfase biedt. Het uiteindelijke doel van de DVD is het opstarten van een pilot project waarbij er volgens de BIM methodieken wordt gewerkt. Uit dit onderzoek moet duidelijk worden wat de mogelijkheden van BIM in de beheerfase zijn en welke eisen er kunnen worden gesteld aan een pilot. Om te kunnen bepalen of BIM structureel ondersteuning kan bieden aan de beheerprocessen binnen de DVD is er een analyse gemaakt van de informatiestromen die in de beheerfase plaatsvinden. Uit deze analyse is gebleken dat op dit moment volgens een relatief arbeidsintensief overdrachtsprotocol (OVP) informatie over wordt gedragen van het ontwerpteam naar de vastgoedbeheerders van de DVD. Daarnaast is gebleken dat met de huidige systemen de verkregen vastgoedinformatie maar in beperkte mate kan worden opgeslagen. Naast het beheren van vastgoedinformatie is er ook gekeken naar documentbeheer bij de DVD. Uit analyse van de processen omtrent brandscans is gebleken dat met de huidige methodes de gewenste situatie niet wordt bereikt. Documenten zijn tijdens de brandscans moeilijk te lokaliseren. Zowel bij het beheer van vastgoedinformatie als bij documentbeheer is lijken de problemen veroorzaakt te worden door een combinatie van de gevolgde werkwijze en de hierbij gebruikte informatiesystemen. Naast overdracht en beheer van vastgoedinformatie is er ook nog gekeken naar een ander aspect van beheren, namelijk documentbeheer. Bij het onderzoek naar het proces omtrent Brandscans kwam namelijk naar voren dat het beheer van documenten die hierbij betrokken zijn op dit moment slecht ondersteund wordt. Het probleem is dat er geen document management systeem (DMS) wordt gebruikt dat alle soorten documenten kan beheren. Op dit moment zou deze taak vervuld moeten worden door het DMS Projectwise, maar recentelijk is gebleken dat met dit systeem niet alle documenten beheerd kunnen worden. Hoewel BIM-software in de eerste plaats een ontwerptool is biedt het toepassen van BIM ook mogelijkheden in de beheerfase. De overdracht van informatie van de ontwerp- naar de beheerfase kan hierdoor worden verbeterd en er is een complete en overzichtelijke bron van informatie waar vastgoedbeheer uit kan putten. Daarnaast kan er in het model een gedeelte van de informatie uit de te beheren documenten worden overgenomen en is het in de toekomst mogelijk om document management systemen te koppelen aan BIM-software. Om de geschetste mogelijkheden van BIM te valideren is het van belang om een gestructureerde pilot op te zetten. In de voorbereiding van deze pilot moeten achtereenvolgens duidelijk de doelen uiteen worden gezet, het uitvoeringsproces worden omschreven in een overview map, de informatie-uitwisseling worden gedefinieerd en de infrastructuur van het project worden bepaald en vastgelegd. Voordat er wordt begonnen aan de daadwerkelijke voorbereiding en uitvoering van de pilot wordt het aanbevolen nog een interne informatie analyse uit te voeren om te bepalen welke informatie er benodigd is tijdens de beheerfase. Daarnaast moeten er nog enkele afwegingen worden gemaakt betreffende de toe te passen BIM-software. Ten slotte is het van belang om voor de pilot functies en rollen te definiëren die op de lange termijn, na implementatie van BIM nog relevant zullen zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71882
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page