University of Twente Student Theses

Login

KangooJump : een concept pretparkattractie voor kinderen en volwassenen

Blom, Y.M. (2009) KangooJump : een concept pretparkattractie voor kinderen en volwassenen.

[img] PDF
5MB
Abstract:Dit is het verslag van een Bachelor Opdracht van de opleiding Industrieël Ontwerpen van de Universiteit Twente. De opdrachtgever was Vekoma Rides Manunfacturing BV, een Nederlands bedrijf dat achtbanen en pretparkattracties ontwerpt en produceert. De opdracht bestond uit het tot concept uitwerken van een hun ideëen voor een nieuwe pretparkattractie. Deze attractie moest de volgende elementen bevatten: een springende kangoeroe, eigen invloed van de deelnemer op de attractie en enige vorm van wedstrijd. Daarbij moest de attractie geschikt zijn voor zowel kinderen als volwassenen. Als eerste is er een analyse gemaakt van de doelgroep. Daaruit is gebleken dat kinderen zich pas vanaf zeven jaar cognitief voldoende ontwikkeld hebben om een wedstrijd volledig te bevatten. Ook is de motoriek en gevoel voor evenwicht vanaf zeven jaar voldoende ontwikkeld voor dit type attractie. De doelgroep werd daarmee vastgesteld op “volwassenen en kinderen vanaf zeven jaar”. Daarna is er gekeken naar het conceptidee en op welke manieren de eigenschappen van een kangoeroe gecombineerd kunnen worden met een vorm van wedstrijd. Uit vier concepten is op basis van een toetsing aan het Programma van Eisen en de mening van de stakeholders een concept gekozen dat verder uitgewerkt is. Bij dit concept bestijgen een aantal bezoekers ieder een kangoeroe en laten deze voortbewegen door te gaan springen. Degene die met zijn/haar kangoeroe als eerste over de finish komt heeft gewonnen. In de volgende fase is er besloten om de kangoeroe door middel van een electromotor voort te laten bewegen. De vertikale verplaatsing, de sprong, komt door middel van een veer tot stand. Daarnaast is besloten om de gebruiker te laten staan in plaats van zitten. Verder is bepaald welke krachten en versnellingen de gebruiker ondervindt in deze attractie, dat is van belang voor de veiligheid. De conclusie was dat het strikt gezien niet noodzakelijk was om een restraint in te bouwen, maar dat het wel een hoop risicofactoren zou wegnemen. Daarom is besloten dat er wel een restraint ingebouwd moet worden, maar deze opdracht ging niet zo ver dat deze ook ontworpen is. Als laatste is er gekeken naar de ergonomische aspecten waar het concept aan moet voldoen. Gezien de grote verschillen in afmeting tussen de kleinste en de grootste gebruiker is uiteindelijk besloten om twee voetsteunen in te bouwen zodat de gebruiker zelf kan kiezen wat een comfortabele houding tot gevolg heeft. Daarbij is rekening gehouden met de ruimteenveloppen die de gebruiker inneemt tijdens het maken van springbewegingen. Er zijn twee mogelijkheden beschreven aan de hand van tekeningen en Maya-modellen. Aan het einde van dit project kan er geconcludeerd worden dat een concept dat aan de eisen van de opdrachtgever (Vekoma) en de eisen van de klant (de pretparken) voldoet haalbaar is. Daarbij moet het concept nog wel verder uitgewerkt worden en er moet een kosteninschatting gemaakt worden om te zien of het rendabel is het concept verder te ontwikkelen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/71893
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page