University of Twente Student Theses

Login

Fire knock out

Lange, J. de (2007) Fire knock out.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Deze bacheloropdracht heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Fire Knock Out, een nieuw brandpreventieproduct. In het eerste deel van het verslag wordt achtergrondinformatie gegeven over dit product en gevaren en oorzaken van brand. Brand is een ongecontroleerd verbrandingsproces waarbij minimaal drie elementen tegelijkertijd aanwezig moeten zijn: brandstof, zuurstof en ontbrandingstemperatuur. De Fire Knock Out, welke bestaat uit een kunststof container die gevuld is met blusvloeistof, bestrijdt de brand door de zuurstof kortstondig weg te nemen en de temperatuur te verlagen. Het product wordt geactiveerd door open vuur waardoor de Fire Knock Out werkt zonder tussenkomst van mensen. Met de gevonden informatie in het achterhoofd is gestart met de analysefase. Eerst is er een toepassingsgebied gekozen met behulp van een s.w.o.t.-analyse en een overzicht van alle mogelijke toepassingsgebieden; de zogenaamde keuzematrix. Er is gekozen voor het toepassingsgebied (woon)huizen waarbij de aandacht ligt bij de bevestiging en de uitstraling. Na deze keuze is gestart met een tweede analysefase waarin stakeholders geïnterviewd zijn, functies in kaart gebracht zijn en de Fire Knock Out onder de loep genomen is. Dit heeft geresulteerd in een programma van eisen. De hierop volgende conceptfase heeft een modulair concept opgeleverd bestaande uit een houder, een kap en een aangepaste Fire Knock Out. Het uiterlijk van het concept wordt volledig bepaald door de kap. Vanuit de overtuiging dat het product hoort weg te vallen in zijn omgeving is de vormgeving hiervan onopvallend gehouden. In deze conceptfase is gebruik gemaakt van o.a. een collage met betrekking tot verbindingen, een morfologisch schema en een moodboard. De gekozen richting is doorgezet bij de uitwerking van het concept. In deze laatste fase is het technisch concept uitgewerkt, zijn de verhoudingen en afmetingen bepaald en is de vormgeving verder ontwikkeld. Bij het ontwerpen van het technisch concept lag de uitdaging in het vinden van een sterktecompromis. Enerzijds een voldoende sterke constructie van de kap om de Fire Knock Out langdurig te dragen, anderzijds een voldoende zwakke constructie om de Fire Knock Out niet te belemmeren in zijn werking. Deze compromis is gevonden in een concept waarbij de houder en de kap geëvalueerd zijn tot een kap/houder en een deksel waarbij breuklijnen en klikvingers zijn toegepast. De verhouding van het product is bepaald door de gulden snede toe te passen. Met deze verhoudingen zijn de afmetingen bepaald. De uitwerking heeft uiteindelijk geresulteerd in een voorstel: de “home edition” voor de Fire Knock Out, een onopvallend product dat mensen in staat stelt hun huizen te beschermen tegen brand, ook wanneer zij er zelf niet zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/71952
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page