University of Twente Student Theses

Login

Beheersing van het bouwproces voor compounds : communicatie en informatiebeheer

Boonen, T. (2009) Beheersing van het bouwproces voor compounds : communicatie en informatiebeheer.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In het kader van afstuderen aan de NLDA is dit onderzoek naar communicatie en informatiebeheer in het bouwproces voor compounds uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van literatuur en enquêtes. Het doel van het onderzoek was enerzijds de belangrijkste knelpunten met betrekking tot communicatie en informatiebeheer in het bouwproces van compounds te identificeren en te analyseren en anderzijds te onderzoeken welke mogelijke oplossingen of oplossingsrichtingen hiervoor gevonden konden worden. De doelstelling leidde tot de volgende hoofdvraag: Is de hypothese juist dat het niet geheel optimaal verlopen van het bouwproces voor compounds een verband heeft met het ontbreken van adequate communicatie tussen de betrokken partijen in het bouwproces en het ontbreken van adequaat beheer van projectinformatie? Zo ja, welke mogelijke oplossingen kunnen worden aangedragen? Om deze vraag te beantwoorden is eerst begonnen met een analyse van de theorie over communicatie en informatiebeheer binnen (bouw)projecten. Voor communicatie is aandacht besteed aan de basis, verschillende vormen van communicatie en communicatiemiddelen. Hierbij is dan ook vooral gekeken naar punten waar het fout kan gaan en wat hier aan te doen is. Voor informatiebeheer is vooral gekeken naar zaken waar men binnen een project of een organisatie op moet letten als men de stromen van informatie zo efficiënt en effectief mogelijk wil laten verlopen. Daarna is aandacht besteed aan het bouwproces. Hierbij is er een analyse gemaakt van de betrokken actoren in het bouwproces voor compounds. Deze analyse is gemaakt met de hulp van de plaatsvervangende commandant van bureau geniewerken, de belangrijkste actor in het bouwproces en later geverifieerd met behulp van de enquêtes. Vervolgens is begonnen met het opstellen van een enquête voor alle betrokken actoren in het bouwproces. Deze enquête is uitgezet en de resultaten zijn verwerkt. Hieruit kwamen een aantal opvallende zaken naar voren. Die zaken komen vervolgens terug in de conclusies.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71966
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page