University of Twente Student Theses

Login

Inpassing van een nieuw beleidsproces : een onderzoek naar de benodigde procesveranderingen binnen Waterschap Rijn en IJssel voor succesvolle invoering van een continu legger.

Willink, J. (2017) Inpassing van een nieuw beleidsproces : een onderzoek naar de benodigde procesveranderingen binnen Waterschap Rijn en IJssel voor succesvolle invoering van een continu legger.

[img] PDF
1MB
Abstract:Op 1 januari 2019 treedt de Omgevingswet in werking, hierin worden 26 wetten samengevoegd en wordt een centrale digitale locatie voor de aanvraag van vergunningen, het Digital stelsel Omgevingswet, geïntroduceerd. Dit zorgt ervoor dat de huidige manier van vergunningverlening bij waterschap Rijn en IJssel waarbij wijzigingen in het systeem periodiek worden vastgesteld in de legger en waarbij gebruik wordt gemaakt van informele regels niet langer voldoet. Een continu legger biedt hier uitkomst. Het is echter niet duidelijk wat het waterschap in haar processen moet veranderen om dit in te voeren. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke veranderingen hier voor nodig zijn. Dit is onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Welke processen en welke onderdelen van de organisatie van WRIJ moeten veranderen om succesvol een continu legger te kunnen implementeren? Dit is onderzocht door gebruik te maken van een business process mangement methode, namelijk het GAP model waarin de huidige situatie wordt gemodelleerd en aan de hand van de problemen een wenselijke toekomstige situatie wordt gevonden. De inputdata hiervoor is verzameld aan de hand van semi-gestructureerde interviews en analyses van de Unie van Waterschappen. Bij een continu legger moet, in tegenstelling tot in de huidige situatie, een leggerwijzigingsprocedure starten op hetzelfde moment dat er een vergunnings- of projectbesluitprocedure gestart wordt. Voor kleine wijzigingen van de legger bij het verlenen van een vergunning moet een reguliere openbare voorbereidingsprocedure doorlopen worden waarbij een persoon op de afdeling Vergunningverlening & Handhaving gedelegeerd moet zijn door het dagelijks bestuur om voor deze wijziging te tekenen. Voor projectbesluiten en vergunningen waar grote wijzigingen aan de legger uit voortkomen moet de uitgebreide procedure doorlopen worden om zo rechtsbescherming te garanderen. Ook moet in het leggerwijzigingsbesluit een regel opgenomen worden dat de bescherming van de oude situatie via de legger pas vervalt op het moment dat de nieuwe situatie voltooid is om zo de belangen van het waterschap te kunnen blijven handhaven. Bij invoeren van deze continu legger moet nog wel onderzocht worden wat de juridische implicaties van deze oplossing zijn en moet de implementatie op afdelingsniveau nog verder uitgewerkt worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71974
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page