University of Twente Student Theses

Login

De hulpverlener in de GGZ - een exploratie van de motivatie, het succes en de valkuilen bij de therapeut, middels een systematisch onderzoek naar literatuur

Schep, H.C. (2017) De hulpverlener in de GGZ - een exploratie van de motivatie, het succes en de valkuilen bij de therapeut, middels een systematisch onderzoek naar literatuur.

[img] PDF
702kB
Abstract:Wat weten we over de behandelaar in de GGZ? Wat zijn de beweegredenen om het werk te gaan doen en te blijven doen? Welke factoren bepalen of iemand wel of niet succesvol is als therapeut? Wat zijn factoren die de kans op het ontwikkelen van burnout en compassion fatigue bij de behandelaar vergroten of juist verkleinen? Er is een systematische review naar literatuur uitgevoerd om deze vragen te beantwoorden. Verschillende zoektermen werden ingevoerd in de zoekmachines PsychInfo en Scopus. Er werden 39 studies opgenomen in deze review. De meeste studies hadden een cross-sectioneel of longitudinaal onderzoeksdesign. De onderzoeken naar motivatie lieten zien dat veel psychologen en psychologiestudenten moeilijke ervaringen in de jeugd hadden meegemaakt en een helpende rol aannamen op vroege leeftijd. Werktevredenheid van de therapeut hing samen met balans tussen werk en privé en controle op het werk. Relationele basisvaardigheden, een actieve, probleemoplossende copingstijl en een bepaalde mate van zelftwijfel en neuroticisme hingen samen met het succes van de behandelaar. Factoren die een rol leken te spelen bij het voorkomen van burnout en compassion fatigue zijn balans tussen het persoonlijke en professionele leven, sociale steun, controle op het werk en mindfulness. Door de grote diversiteit aan studies kunnen de gevonden effecten niet zomaar worden gegeneraliseerd naar de gehele GGZ. Het is van belang in de toekomst meer gerandomiseerd onderzoek te doen, zodat stelligere uitspraken gedaan kunnen worden over factoren die van invloed zijn op de behandelaar in de GGZ.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72045
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page