University of Twente Student Theses

Login

Analyse van het productieproces van ForFarmers : een simulatiestudie naar de gevolgen van een veranderende klantvraag op het productieproces

Tijink, N.G. (2017) Analyse van het productieproces van ForFarmers : een simulatiestudie naar de gevolgen van een veranderende klantvraag op het productieproces.

[img] PDF
3MB
Abstract:Bij ForFarmers B.V. wordt de afgelopen jaren een verandering in klantvraag opgemerkt. Er wordt steeds meer gevraagd naar gespecialiseerde voersoorten. Deze worden vaak maar door één klant afgenomen. Aangezien deze vraag erg klein en moeilijk te voorspellen is, is het niet rendabel voor ForFarmers om de gespecialiseerde voersoorten op voorraad te houden. Het voer wordt dan geleverd op aanvraag. Al deze voersoorten zijn geclassificeerd als niet-voorraadproducten. Deze klantvraag heeft grote invloed op het productieproces, omdat de niet-voorraadproducten in kleinere batches geproduceerd worden dan de voorraadproducten. Naar verwachting zal dit tot problemen leiden in de toekomst. Wanneer deze problemen zich voor gaan doen en hoe groot deze problemen zijn is nog niet bekend. Om deze gevolgen te bepalen is besloten een simulatiestudie uit te voeren. Het hoofddoel van het onderzoek is daarom: ForFarmers in staat stellen om de gevolgen van geprojecteerde veranderingen in de klantvraag op het productieproces te bepalen middels een simulatiestudie. De eerste stap van het onderzoek is het uitvoeren van een situatieanalyse. In de situatieanalyse wordt de huidige situatie van de fabriek bekeken. Alle processen in het productieproces worden individueel behandeld en de huidige verdeling van de vraag wordt in kaart gebracht. Tot slot wordt het planningsproces bekeken. Na de situatieanalyse is een conceptueel model opgesteld. Dit conceptueel model geeft een complete beschrijving van het productieproces bij ForFarmers. Het conceptueel model bestaat uit een aantal logic flow diagrammen die de logica achter verschillende beslissingsprocessen blootleggen. Daarnaast zijn alle input- en outputdata voor het simulatiemodel gespecificeerd. Op basis van het conceptueel model is het simulatiemodel opgezet. De gedane aannames in het simulatiemodel worden toegelicht en het model wordt aan de hand van de huidige situatie gevalideerd. Aangezien het model voor de huidige situatie voldoet, wordt aangenomen dat het model ook voor de toekomstige situatie voldoet. Tot slot zijn de warm-up tijd en het aantal replicaties bepaald om zeker te zijn dat het model significante resultaten weergeeft. Vervolgens zijn experimenten met het simulatiemodel uitgevoerd om het hoofddoel te bereiken. De eerste groep experimenten richt zich op het bepalen van de gevolgen van de veranderende klantvraag op het productieproces. Dit wordt gedaan door te variëren met het percentage besteld voer dat niet op voorraad wordt gehouden. In de huidige situatie is dit 35% en in de toekomst (2022) naar verwachting 50%. De resultaten van deze experimenten zijn te vinden in tabel S.1. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er problemen ontstaan wanneer het percentage niet-voorraadvoer 45% wordt. Niet alle orders kunnen dan elke dag geleverd worden, waardoor backorders ontstaan. Daarnaast loopt de nalooptijd op de perslijnen op. De tweede groep experimenten richt zich op mogelijke aanpassingen aan het productieproces om backorders te voorkomen en de leverbetrouwbaarheid op pril te houden. Dit is gedaan door te variëren in het aantal opslagsilo’s voor niet-voorraadproducten, de productiesnelheid op de perslijnen en de nalooptijden op de perslijnen. De resultaten van al deze experimenten is te vinden in tabel 5.4 op pagina 49. Uit de experimenten kan geconcludeerd worden dat er, bij 50% niet-voorraad bestellingen, 7 extra opslagsilo’s nodig zijn, dat de perssnelheid verhoogd moet worden met 15% en dat de nalooptijd verlaagt moet worden met 10%. Aangezien met name het verhogen van de perssnelheid een prijzige maatregel is, wordt ForFarmers aangeraden om verder onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen in het productieproces. Deze kunnen doorgerekend worden met het simulatiemodel.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:01 general works
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72090
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page