University of Twente Student Theses

Login

Drijvende vuurbasis : Voor het opereren via het Riverine concept is er een vraag naar een drijvende vuurbasis om een ‘footprint’ inlands te verkrijgen. Deze drijvende basis moet met conventionele middelen die binnen defensie en de civiele sector aanwezig zijn snel te realiseren zijn.

Kan, S.L. van (2009) Drijvende vuurbasis : Voor het opereren via het Riverine concept is er een vraag naar een drijvende vuurbasis om een ‘footprint’ inlands te verkrijgen. Deze drijvende basis moet met conventionele middelen die binnen defensie en de civiele sector aanwezig zijn snel te realiseren zijn.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Naar aanleiding van het schrijven van de maritieme doctrine is er een vraag ontstaan ten aanzien van de vuursteun gedurende het Riverine optreden. Defensie is nieuwsgierig geworden naar het plaatsen van een artilleriegeschut op een drijvende constructie om zo een drijvende vuurbasis te hebben gedurende het Riverine optreden, dit omdat met een simpele toevoeging een nieuw concept kan worden gerealiseerd. De artilleriestukken zijn al aanwezig binnen defensie en drijvende constructies zijn er in tal van alternatieven aanwezig in de civiele sector De doelstelling van dit bachelor eindwerk is dan ook: Het doen van een haalbaarheidsstudie voor een artilleriegeschut op een drijvende constructie, door een analyse te maken van de op te nemen krachten en mogelijke verankeringtechnieken. Om tot een antwoord te komen op bovenstaande doelstelling zijn er na het inleidende gedeelte over het Riverine optreden, verschillende alternatieven tegen elkaar uitgezet. Via beoordelingscriteria is een rangorde ontstaan van de verschillende alternatieven. Vervolgens is de nulsituatie, waarbij het artilleriegeschut op een drijvend ponton word gezet zonder een verankering van het ponton, berekend op verschillende aspecten. De gebruikte constructie dient verstevigd te worden ter hoogte van de rupsbanden van het artilleriegeschut om onder de maximaal toegestane deck-load te blijven. Als resultaat hierbij is een Excel-sheet opgesteld waarin kan worden opgezocht na hoeveel seconde men het volgende schot kan lossen om binnen een bepaalde CEP te blijven. Het best scorende alternatief; het hefponton, is vervolgens berekend op sterkte en stabiliteit. Uit de berekeningen volgt dat het hefponton voldoet aan alle gestelde eisen. De bewegingen van de constructie zijn minimaal, waardoor de CEP gelijk blijft aan die van het gebruikte artilleriegeschut. Als laatst zijn er technische randvoorwaarden opgesteld ten aanzien van de drijvende vuurbasis.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/72112
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page