University of Twente Student Theses

Login

Cold packs

Dantuma, A. (2011) Cold packs.

[img] PDF
9MB
[img] PDF
2MB
Abstract:Het doel van deze opdracht is Pronova Laboratories B.V. te helpen bij het ontwikkelen van een nieuw type koelkompres dat gebruikt kan worden bij de behandeling van zoveel mogelijk verschillende blessures, en liefst kan koelen zonder dat hiervoor een diepvries voor nodig is. Dit doel wordt nagestreefd door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren en op basis hiervan twee tot vier productvoorstellen te doen. De realisatie van dit doel kan worden onderverdeeld in drie fasen: In de eerste fase is onderzocht hoe het lichaam reageert op koude en wanneer koude therapie toegepast wordt. Uit verschillende literaire bronnen is gebleken dat het lichaam reageert op koude met een aantal reacties waarvan vaatvernauwing (vasoconstrictie) de belangrijkste is. Bij het behandelen van een blessure is vasoconstrictie van belang, omdat hiermee de bloedtoevoer geremd wordt, en er zodoende minder zwelling en pijn optreedt. Ook het uitoefenen van druk en het hoogleggen van het geblesseerde lichaamsdeel kan hier een bijdrage aan leveren. Om de zwelling zoveel mogelijk tegen te gaan is het dan ook van belang dat er zo snel mogelijk nadat de blessure is opgelopen gekoeld wordt. In het tweede deel van deze opdracht is een marktonderzoek gedaan. Zo is er onderzocht welke concurrerende producten er op de markt zijn. Hieruit is naar voren gekomen dat er naast de welbekende cold packs ook cold sprays, cold gels, cold wraps en cold patches zijn. Daarnaast is er in deze fase van de opdracht een enquête uitgevoerd om te achterhalen hoe er door de consument wordt omgegaan met blessures.Hieruit is sterk naar voren gekomen dat men zich ervan bewust is dat koelen helpt bij een blessure, maar dat veel consumenten echter niet goed weten wanneer, hoe lang en hoe vaak er het best gekoeld kan worden. De consument gebruikt bij het behandelen van een blessure het liefst de bekende gel packs, en gelooft vaak niet zo in de werking van de minder bekende producten zoals de cold gel of cold spray. De derde en laatste fase van deze opdracht betreft het daadwerkelijke ontwerpen. Er is onderzocht welke verschillende koelprincipes er beschikbaar zijn, en er is middels een berekening bepaald welke van deze methoden geschikt zijn om toegepast te worden in een koelproduct. Hieruit is gebleken dat het warmte-overdrachtsprincipe, een endotherme oplosreactie en verdampingswarmte de beste principes zijn om een product op te baseren. De overige principes bieden ofwel niet voldoende koeling, waardoor er teveel materiaal voor nodig is, of zijn te duur voor een consumentenproduct. Op basis van deze koelprincipes zijn de nodige productideeën geschetst, welke vervolgens aan het programma van eisen getoetst zijn om te bepalen welke van deze ideeën verder uitgewerkt zouden worden. De uitgewerkte concepten zijn tevens de gedane productvoorstellen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72117
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page