University of Twente Student Theses

Login

Ontwerp kookboek voor de Voedselbank Enschede

Schoustra, S.M. (2011) Ontwerp kookboek voor de Voedselbank Enschede.

[img] PDF
28MB
Abstract:Voor de Voedselbank Enschede is een kookboek ontworpen. Dit kookboek zal gevuld worden met recepten van Enschedese restaurants en bekende Enschedeërs. Ook zal er informatie in komen over de Voedselbank in Enschede. Het kookboek zal uitgedeeld worden aan de cliënten van de Voedselbank en zal ook verspreid worden in restaurants en tijdens evenementen, om de Voedselbank onder de aandacht te brengen. Er zijn dan drie doelgroepen: de cliënten, overige geïnteresseerden die het kookboek kunnen krijgen of kopen, maar ook de betrokken partijen die helpen bij de totstandkoming van het boek (bijvoorbeeld restaurants). Er is een marktonderzoek gedaan waarin drie vergelijkbare boeken bekeken zijn. Het ging hierbij om twee kookboeken en één overzichtsboek. Deze boeken konden als inspiratie dienen voor het kookboek voor de Voedselbank. Ook is er onderzocht welke stijl de Voedselbank toepast in haar (grafische) publicaties. Hieruit kwam naar voren dat er geen vaste vormgeving gebruikt wordt. Wel komt de kleur groen bijna altijd terug en ogen de publicaties allemaal rustig en simpel. Aan de hand van deze informatie en gesprekken met de vrijwilligers van de Voedselbank is er een lijst opgesteld met richtlijnen waaraan de vormgeving van het boek moet voldoen. Hier worden onder andere gebruik van de kleur groen en een strakke en simpele uitstraling genoemd. Het boek moet aantrekkelijk zijn voor een grote groep mensen dus de vormgeving mag niet al te uitgesproken zijn. Er is vervolgens een opzet gemaakt voor de opbouw van het boek. Hieruit kwam naar voren dat er drie typen pagina’s gemaakt moesten worden: receptenpagina’s met ruimte voor ingrediënten en een foto van het gerecht, pagina’s met informatie over een restaurant of individu (bijvoorbeeld een interview) en pagina’s met algemene informatie, bijvoorbeeld over de Voedselbank Enschede. Er zijn drie concepten gemaakt, met voor ieder concept drie typen dubbele voorbeeldpagina’s. Deze concepten zijn vervolgens bekeken door vier vrijwilligers bij de Voedselbank. Aan hen is gevraagd om steekwoorden en positieve en negatieve punten te noemen bij ieder concept. Deze gegevens zijn verzameld in een tabel en hieruit kwam naar voren dat de meningen nogal verdeeld waren. Er is toen wel gekozen om één van de drie concepten te kiezen als uitgangspunt voor het eindconcept. Deze is vervolgens nog aangepast aan de hand van de opmerkingen van de vrijwilligers, om er een kookboek van te maken dat door zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk wordt gevonden. Uiteindelijk is dit eindconcept goedgekeurd door de Voedselbank en is hier een omslag bij ontworpen in dezelfde stijl. Na het ontwerp van het kookboek is ingegaan op de financiën en de verspreiding van het kookboek. Er zijn een aantal opties bedacht om het kookboek te verspreiden, zoals verkopen aan restaurants die de boeken uit kunnen delen, verkopen via winkels of evenementen en de boeken uitdelen aan cliënten. Voor de restaurants zijn ook een aantal ‘tegenprestaties’ bedacht, bijvoorbeeld een extra pagina met informatie over het restaurant als het restaurant een kleine oplage koopt en uitdeelt. Deze verschillende opties zijn samengevat in een aantal informatiebrieven. Alle kosten voor dit project worden gemaakt bij het drukken van het boek, dus zijn er twee offertes aangevraagd bij drukkers in Enschede: NetzoDruk en Bodo Repro. Deze offertes zijn grove indicaties, omdat er geen specificaties (bijvoorbeeld papiersoort) waren opgegeven. Vervolgens is er een gesprek aangegaan met NetzoDruk, omdat de Voedselbank hier al eerder mee heeft samengewerkt. NetzoDruk was bereid om mee te werken aan het project, waarschijnlijk ook in de vorm van een gereduceerd tarief voor het drukken. Vervolgens zijn er, in overleg met de drukker, een aantal opties bedacht voor de afwerking van het boek. Er is een keus gemaakt wat betreft de papiersoort: het kookboek zal gemaakt worden van papier met een Silk-finish. Verder zijn er verschillende opties wat betreft de manier van inbinden (lijmen of een wire-o binding) en het omslag. Deze keuzes zullen later in het proces gemaakt worden, als er meer bekend is over de beschikbare financiële middelen en de wensen van restaurants (of ze bijvoorbeeld een eigen voorkant willen). Het kookboek is dus nog niet gedrukt en uitgegeven, maar er kan inmiddels gestart worden met het verzamelen van de recepten. De opgestelde informatiebrieven kunnen gebruikt worden in combinatie met het eindconcept om mensen te informeren over het project.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72190
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page