University of Twente Student Theses

Login

Visualisatiemethoden voor Multidimensionale Vergelijkingen

Horst, T. van der (2011) Visualisatiemethoden voor Multidimensionale Vergelijkingen.

[img] PDF
2MB
[img] PDF
1MB
Abstract:In opdracht voor Ontwerptechniek, een groep binnen de vakgroep Ontwerp, Productie en Management aan Universiteit Twente, wordt er onderzoek gedaan naar het verbeteren van de Graphical User Interface voor een Synthesis Software Tool. Deze software heeft al positieve resultaten geboekt, maar de keuze-kwaliteit van de gebruiker is nog niet optimaal. De huidige en een eerdere versie van de Graphical User Interface zijn onderzocht, waaruit geconcludeerd is dat er onderzoek gedaan moet worden naar visualisatiemethoden voor het vergelijken van parameters. Ook was nog weinig bekend over het gebruik van ontwerpdomeinen met een complexiteit hoger dan twee dimensies. Deze twee onderwerpen zijn samengevoegd tot één onderzoek naar visualisatiemethoden voor multidimensionale vergelijkingen. Vanwege een tekort aan literatuur voor de specificaties van dit onderzoek, is er besloten om een gebruikstest te maken. Deze gebruikstest is in de vorm van een software programma gemaakt en online gepubliceerd. Er zijn resultaten van 23 gebruikers uit de test gekomen. Vanwege de gecompliceerde aard van de gebruikstest moesten gebruikers eerst instructies doorlopen voordat ze aan de deeltesten begonnen en aan het einde van de test was een kleine enquête waar de mening van de gebruiker werd gevraagd. Deeltesten zijn gedaan voor drie, vijf en tien parameters. Daarmee zijn vier visualisatiemethoden onderzocht, namelijk: Lijn Methode, Spreidplot Matrix Methode, Multidimensionale Methode en Tabel Methode. De gebruikers waarderen de Lijn Methode op alle fronten (duidelijkheid, gebruiksgemak en intuïtie) het hoogst. Ook is bij deze methode het minste aantal handelingen nodig om tot een oplossing te komen. Wanneer het gaat om tijd scoort de Multidimensionale Methode het best, maar deze was op alle andere vlakken matig tot slecht. Zowel de Tabel Methode als de Lijn Methode scoren erg goed bij het aantal Pareto-optimale oplossingen en de kwaliteit van de gekozen oplossingen. De Tabel Methode deed het bij handelingen en tijd het slechtst en de Spreidplot Matrix Methode was op alle fronten matig tot slecht. Met een toenemende complexiteit van het ontwerpdomein wordt het deel Pareto-optimale oplossingen automatisch groter. Bij tien parameters was het aantal Pareto-optimale oplossingen zelfs 95%. Gebrek aan ervaring van gebruikers aan het begin van de gebruikstest heeft in een zodanige mate invloed gehad op de resultaten dat er niet veel te zeggen is over invloed van toenemende complexiteit van een ontwerpdomein. Toch lijkt het erop dat gebruikers moeite hebben gehad om goede oplossingen te vinden bij een vergelijking van tien parameters. Aan de hand van dit onderzoek wordt geadviseerd om een Lijn Methode te gebruiken voor de Synthesis Software Tool bij multidimensionale ontwerpdomeinen. Daarnaast zijn geen duidelijke conclusies getrokken uit de toenemende complexiteiten van een ontwerpdomein, maar is hier wel meer inzicht op gekregen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72212
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page