University of Twente Student Theses

Login

Eustress en welbevinden: een onderzoek naar de samenhang tussen eustress en welbevinden.

Verbücheln, N.J.W (2017) Eustress en welbevinden: een onderzoek naar de samenhang tussen eustress en welbevinden.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: Stress wordt doorgaans geassocieerd met negatieve consequenties. Echter kan stress ook positieve gevolgen hebben en leiden tot verbeterde werkprestaties en een hoger welbevinden. Als stress positieve gevolgen heeft, wordt er van eustress gesproken. In de literatuur is dit een weinig onderzocht concept. Uit eerder onderzoek is gebleken dat eustress kan leiden tot positieve psychologische toestanden en verbeterde werkprestaties. Dit wekte de verwachting dat eustress kan leiden tot een verhoogd emotioneel en psychologisch welbevinden. Middels dit onderzoek is de associatie tussen eustress en het emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden onderzocht. Ook is geëxploreerd welke situaties of gebeurtenissen men onder eustress beschouwt. Methode: Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een longitudinaal onderzoeksdesign. 11 participanten hebben gedurende twee weken vragen beantwoord via een mobiele applicatie die is opgezet door de Universiteit Twente. Dagelijks beantwoordden participanten vragen omtrent eustress en distress. Ook zijn vragenlijsten over welbevinden (Mental Health Continuum- Short Form) en stress (Perceived Stress Scale) opgenomen. Door middel van de Pearson Correlatie is het verband tussen eustress en welbevinden onderzocht. Daarnaast is een gepaarde T-test uitgevoerd om te onderzoeken of eustress en distress van elkaar verschillen in de mate van bekendheid en controle. Om de situaties die men onder eustress verstaat te analyseren, is het programma ATLAS.ti gebruikt. Resultaten: Uit de onderzoeksresultaten komt een sterke positieve samenhang tussen eustress en het emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden naar voren. Eustress-situaties gaan gepaard met een hogere mate van controle en bekendheid dan distress-situaties. Eustress werd het vaakst ervaren in het werkveld, bij het correct uitvoeren van werkgerelateerde activiteiten. Conclusie en discussie: Huidig onderzoek heeft aangetoond dat er een positieve samenhang is tussen eustress en de drie welbevindencomponenten en dat men over eustress-situaties meer controle en bekendheid ervaart dan over distress-situaties. Eustress werd het vaakst ervaren bij het correct uitvoeren van werkgerelateerde activiteiten. Er wordt geadviseerd om een vervolgonderzoek te doen naar floreren en het bevorderen van eustress, door de cognitieve beoordeling van individuen te onderzoeken. De cognitieve beoordeling bepaalt namelijk in hoeverre een stressor resulteert in eustress of distress. Voor de praktijk wordt geadviseerd om eustress in werkgerelateerde settings te vergroten omdat werkstress in Nederland een serieus probleem is. Wanneer individuen meer welbevinden ervaren, heeft dit gunstige gevolgen voor individuen, organisaties en de maatschappij.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72218
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page