University of Twente Student Theses

Login

Uitkomsten van een RCT naar een zelfcompassietraining : effecten, mediatoren en moderatoren

Veen, E.A. ter (2017) Uitkomsten van een RCT naar een zelfcompassietraining : effecten, mediatoren en moderatoren.

[img] PDF
1MB
Abstract:De transdiagnostische factor zelfkritiek speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en instandhouding van angst- en depressieve klachten. De ontwikkeling van zelfcompassie blijkt een beschermende factor te zijn tegen zelfkritiek. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of de zelfhulpcursus ‘Compassie als sleutel tot geluk, voorbij stress en zelfkritiek’ effectief is in het verbeteren van angst- en depressieve klachten, zelfkritiek en zelfcompassie bij een niet-klinische populatie. Daarnaast was het doel om meer inzicht te verkrijgen in het werkingsmechanisme van het effect van CFT en om te onderzoeken of specifieke groepen meer baat zouden hebben bij het volgen van de cursus. Het design van de studie was een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) en bestond uit een wachtlijstgroep (n = 104) en een experimentele groep (n = 98). De uitkomsten op de vragenlijsten zijn tijdens baseline en zes maanden na afloop van de interventie geanalyseerd. De resultaten van deze studie suggereren dat de zelfhulpcursus effectief is in het verbeteren van angst- en depressieve klachten, zelfkritiek en zelfcompassie. De interventiegroep verbeterde significant meer op alle uitkomstmaten in vergelijking met de wachtlijstgroep. Met betrekking tot het werkingsmechanisme van de cursus is duidelijk geworden dat effecten van de interventie werken via de verbetering van zelfkritiek en zelfcompassie. Daarnaast blijkt dat mensen met een hoge mate van zelfkritiek of een lage mate van zelfcompassie niet meer baat hebben bij de interventie dan andere deelnemers. Vervolgonderzoek kan uitwijzen of de cursus kan worden ingezet bij mensen die zelfkritisch zijn, om verergering van angst- en depressieve klachten te voorkomen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72223
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page