University of Twente Student Theses

Login

Hoe eerlijk durf jij te zijn? : Invloed van methodes van bevraging op sociale wenselijkheid in een vragenlijst

Jannink, L.W.R. (2017) Hoe eerlijk durf jij te zijn? : Invloed van methodes van bevraging op sociale wenselijkheid in een vragenlijst.

[img] PDF
854kB
Abstract:Doel van dit onderzoek is om te kijken welke methodes in een vragenlijst kunnen worden toegepast om sociale wenselijkheid tot een minimum te brengen. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: “Hoe kunnen sociaal wenselijke antwoord tendensen in rapporten over psychologische veiligheid in organisaties kunnen worden verminderd?”. Er zijn online vragenlijsten onder politiemedewerkers van de Nationale Politie verspreid. Respondenten zijn random toegewezen aan één van de vier condities (Interne Bron x Anonimiteit benadrukt, Anonimiteit niet benadrukt, Externe Bron x Anonimiteit benadrukt, Anonimiteit niet benadrukt). Alle respondenten kregen directe en indirecte vraagstelling voorgelegd, vragen over zichzelf als ook over zijn/haar collega’s. De afhankelijke variabele die getoetst wordt is psychologische veiligheid. Voor het onderzoek is een bestaande vragenlijst gebruikt van De Vries en Ufkes (2016). Deze vragenlijst is ontwikkeld voor het meten van een veilig werkklimaat op de werkvloer. Uit de antwoorden op de vragenlijsten blijkt dat er een verschil is gevonden tussen Type Vraagstelling. Bij het stellen van indirecte vragen werd er een lagere psychologische veiligheid gerapporteerd in vergelijking met de directe vraagstelling. Het blijkt dat Type Bron geen significant effect heeft op de afhankelijke variabele psychologische veiligheid. Ook Type Anonimiteit blijkt geen significant effect te hebben op de afhankelijke variabele psychologische veiligheid.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72333
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page