University of Twente Student Theses

Login

Hoe kan de CBS-WBS vergelijking worden aangepast zodat de voor- en nacalculaties overzichtelijk zijn?

Köllmann, M.P.H (2017) Hoe kan de CBS-WBS vergelijking worden aangepast zodat de voor- en nacalculaties overzichtelijk zijn?

[img] PDF
2MB
Abstract:In dit rapport doe ik onderzoek naar de voor- en nacalculatie van Product X binnen Bedrijf X. Dit doe ik door middel van de CBS (Cost Breakdown Structure) en WBS (Work Breakdown Structure) met elkaar te vergelijken en te onderzoeken op welke punten deze niet goed afgestemd zijn. De hoofdonderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: Hoe kan de CBS-WBS vergelijking worden aangepast zodat de voor- en nacalculaties overzichtelijk zijn? Om antwoord te geven op deze hoofdvraag is onderzoek gedaan naar de literatuur en is de huidige situatie binnen Bedrijf X geanalyseerd. Vervolgens zijn de vereisten van de stakeholders in kaart gebracht om het uiteindelijke doel van dit onderzoek te halen, namelijk: De discrepantie tussen de CBS en WBS te onderzoeken en een nieuwe standaard CBS-WBS vergelijking te ontwerpen. Met een nieuwe CBS-WBS vergelijking wordt een ontwerp van een nieuwe kosten en taken structuur bedoeld waarbij deze 1 op 1 op elkaar afgestemd zijn. Door middel van deze nieuwe standaard wordt het maken van een voor- en nacalculatie accurater. Uit mijn onderzoek blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat rondom de huidige CBS-WBS vergelijking. Vele kosten uit de CBS zijn onoverzichtelijk gelinkt aan de taken van de WBS. Ook zijn er onderdelen in de structuur die verouderd zijn en er niet meer in horen te staan. Hiervoor heb ik een nieuwe structuur ontworpen waarbij de CBS 1 op 1 overgaat in de WBS. Mijn aanbeveling aan Bedrijf X is dan ook om deze structuur over te nemen. Daarnaast blijkt uit interviews dat door gebrek aan communicatie tussen de bidmanager en de programmamanager er een kloof tussen de CBS en WBS ontstaat. Een klantenproject bij Bedrijf X kan namelijk jaren duren en hierbij wordt de programmamanager in een erg laat stadium betrokken. Op basis hiervan beveel ik Bedrijf X aan om deze managers eerder te laten samenwerken waardoor de CBS en WBS beter op elkaar afgestemd zijn. De toegevoegde waarde van het opvolgen van mijn aanbevelingen zijn de volgende:  Efficiënter bedrijfsproces: interne kostenbesparingen.  Lager risico op onvoorziene kostprijs verhogingen.  Hogere opportuniteit tot kostprijs besparingen, mogelijke marge verhoging. Deze aanbevelingen hebben betrekking op Product X en zijn niet op alle producten toepasbaar binnen Bedrijf X.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:83 economics
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72372
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page