University of Twente Student Theses

Login

Hollen en stilstaan : het onderzoeken van verschil in werkdruk op de kliniek

Dofferhoff, A. (2016) Hollen en stilstaan : het onderzoeken van verschil in werkdruk op de kliniek.

[img] PDF
24MB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Probleemstelling & doel van het onderzoek Het functioneren en de toekomst van het Nederlandse zorgsysteem is een steeds groter discussiepunt in de samenleving. Van ziekenhuizen wordt verwacht dat de kwaliteit van de zorg een zo hoog mogelijk niveau heeft en de kosten zo laag mogelijk zijn. Om dit te realiseren, moeten de verschillende afdelingen in ziekenhuizen hun processen beter op elkaar gaan afstemmen, zodat dit de kwaliteit van zorg voor de patiënt ten goede komt, de ervaren geleverde zorg voor de patiënt verbetert en er zo min mogelijk verspilling is in inzet van mensen en middelen. Dit is waar integrale capaciteitsplanning over gaat. Integrale capaciteitsplanning draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis, het kunnen leveren van goede zorg aan de patiënt en een goede werkbalans voor medewerkers en medisch specialisten, waarin zij de gewenste zorg optimaal kunnen leveren. Nu wordt integrale capaciteitsplanning nog onvoldoende toegepast in het ziekenhuis, waardoor het gevoel van “hollen en stilstaan” wordt ervaren. In dit onderzoek wordt de kliniek van het BovenIJ ziekenhuis in dit licht onderzocht. Het BovenIJ ziekenhuis gaat in 2016 de klinische afdelingen verbouwen om meer af te stemmen op de wensen van de patiënt. Door de nieuwe indeling van de kamers zal het aantal beschikbare bedden op de drie klinische afdelingen afnemen van 100 bedden naar 90 bedden vanaf eind 2016. De vraag is of deze capaciteit voldoende is om aan de klinische zorgvraag te voldoen. En als dat niet zo is, wat is nodig om met dit aantal bedden wél aan de klinische zorgvraag te voldoen. Het doel van het onderzoek is om oplossingsmogelijkheden aan te dragen waar het BovenIJ ziekenhuis de fluctuaties in beddencapaciteit mee kan verminderen en om een methode te geven die de best mogelijke beddencapaciteit berekent, zodat het BovenIJ ziekenhuis hiermee middelen tot haar beschikking krijgt waarmee zij kan sturen op de capaciteitsplanning van de kliniek. Voor het vinden van de oorzaken van fluctuaties wordt naar drie aspecten gekeken: het proces van klinische opnames, de verschillende besturingsniveaus en de fluctuaties. Om te bepalen of met het nieuwe aantal bedden voldaan kan worden aan de klinische zorgvraag, wordt gebruik gemaakt van het Erlang Loss model waarmee de best mogelijke beddencapaciteit wordt berekend.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:58 process technology
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72391
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page