University of Twente Student Theses

Login

Kenmerken van armoede : Een onderzoek om in kaart te brengen hoe professionals die met kinderen van tussen de 0 en de 12 jaar werken, kenmerken van armoede opmerken en hoe zij hier mee omgaan.

Groeneveld, R.G.A. (2017) Kenmerken van armoede : Een onderzoek om in kaart te brengen hoe professionals die met kinderen van tussen de 0 en de 12 jaar werken, kenmerken van armoede opmerken en hoe zij hier mee omgaan.

[img] PDF
1MB
Abstract:In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de kenmerken van armoede. De Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT) wilde graag in kaart brengen welke kenmerken van armoede de professionals in Twente, die veel met kinderen tussen de 0 en 12 jaar werken, zien. Ook wilden zij weten wat er met deze kenmerken gedaan wordt. De professionals die zijn onderzocht waren leerkrachten op basisscholen, leidsters op kinderopvangcentra (KOC), en jeugdgezondheidszorg medewerkers (JGZ medewerkers). Het onderzoek draagt bij aan het grotere project van de AWJT, namelijk 'Versterken van de zorg van kinderen in armoede'. Doel van dit grotere project is dat professionals ouders begeleiden in het maken van keuzes die de optimale fysieke en mentale gesteldheid van hun kinderen bevorderen. De AWJT gaat hierbij uit van de begrippen positieve gezondheid en eigen kracht. Deze zullen nog verder worden toegelicht. De hoofdvraag in dit deelonderzoek luidde: Hoe gaan professionals op basisscholen, in kinderopvangcentra en in de jeugdgezondheidszorg om met de kenmerken van armoede van gezinnen, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van kinderen tussen de 0 en 12 jaar? Alle basisscholen, kinderopvangcentra en JGZ medewerkers in Twente zijn via mail aangeschreven en zijn gevraagd of zij een online vragenlijst wilden invullen. De gegevens zijn getransporteerd naar het statistische programma SPSS. Hierin is geanalyseerd wat de verschillende beroepsgroepen zagen als kenmerken van armoede en ook welke handelingen zij deden als er armoede werd gesignaleerd. Daarnaast is geanalyseerd of er verschillen waren tussen de stedelijke en landelijke gemeenten. De vragenlijst in dit onderzoek was niet specifiek voor de verschillende beroepsgroepen. Dit heeft enigszins een negatieve invloed gehad op de respons. Aanbevolen wordt om in de toekomst uitvoeriger kwalitatief onderzoek te doen bij de verschillende beroepsgroepen, zodat er voor alle drie beroepsgroepen een specifiekere vragenlijst gemaakt kan worden. Uit de resultaten bleek dat armoede in heel Twente gesignaleerd wordt. Enkele kenmerken lijken vaker in stedelijke gemeenten gesignaleerd te worden. Ook wordt een aantal kenmerken in stedelijke gemeenten sneller met armoede geassocieerd. De grootste verschillen zaten echter niet tussen de locaties van de professionals, maar tussen de beroepsgroepen zelf. Leidsters op KOC zagen de kenmerken vaak veel minder dan leerkrachten of JGZ medewerkers. Kenmerken op mentaal gebied werden vaker door leerkrachten gezien, en fysieke kenmerken werden vaker door JGZ medewerkers gezien. Opvallend was ook dat kenmerken bij de ouders van de kinderen ook vaak worden gesignaleerd. De ondernomen acties waren meer eensgezind. Als eerste actie wordt bijna altijd het gesprek aangegaan met de ouders van de kinderen. Tijdens deze gesprekken wordt dan vaak gevraagd naar de situatie van het gezin, en hoe zij graag geholpen willen worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Academische Werkplaats Jeugd in Twente, Enschede, the Netherlands
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:70 social sciences in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72400
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page