University of Twente Student Theses

Login

De ontwikkeling van een observatieformulier om de mediatie van drie kenmerken van gemedieerd leren te onderscheiden in de klas

Dijkstra, J.J. (2017) De ontwikkeling van een observatieformulier om de mediatie van drie kenmerken van gemedieerd leren te onderscheiden in de klas.

[img] PDF
4MB
Abstract:Snelle ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs, waarin de nadruk steeds meer ligt op flexibiliteit en het leervermogen van de student als toekomstig werknemer, stellen ook andere eisen aan de docent. De invoering van de concepten van professor Feuerstein binnen het onderwijs van Landstede werd gezien als het antwoord op de recente ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs. De ideeën van Feuerstein richten zich met name op het leren denken en het zich ontwikkelen tot een zelfstandig lerend individu. Het Feuerstein Kenniscentrum is onderdeel van Landstede en onderzoekt en verspreidt Feuerstein’s gedachtegoed. Een van de pijlers van de concepten van Feuerstein is de Gemedieerde Leerervaring (MLE). Deze Gemedieerde Leerervaring wordt essentieel geacht voor een goede cognitieve ontwikkeling. Feuerstein benoemt 12 mediatiekenmerken en stelt er 3 voorwaardelijk om te mogen spreken van een Gemedieerde Leerervaring, dit zijn: intentionaliteit & wederkerigheid, transcendentie en zingeving. De opgeleide trainers van het Feuerstein Kenniscentrum ervoeren onduidelijkheden in de toepassing van deze mediatiekenmerken in de klas. Er was geen Nederlandse uitwerking beschikbaar van deze drie mediatiekenmerken toegepast op de situatie in de (Nederlandse) klas. Deze studie was opgezet met als doel een Nederlands instrument te ontwikkelen waarin drie mediatiekenmerken van gemedieerd leren werden geconcretiseerd voor de praktijk van het lesgeven. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een observatieformulier welke kan worden ingezet door de trainers van het Feuerstein Kenniscentrum. De volgende onderzoeksvraag werd opgesteld om het observatieformulier te ontwikkelen: Hoe kunnen drie aspecten van gemedieerd leren onderscheiden worden binnen Landstede, zodat dit de rol van Feuerstein trainers in hun werk als coach van aspirant Feuerstein docenten faciliteert? Gebaseerd op de theorie van Feuerstein en in samenwerking met de trainers van Feuerstein Kenniscentrum, is een observatieformulier ontwikkeld tijdens dit ontwerpgericht onderzoek. Een literatuurstudie werd gehouden, gevolgd door een analyse van bestaande observatieschalen. Een lijst met items werd ter beoordeling gepresenteerd aan experts, waarna het observatieformulier werd uitgetest in de klas. Vervolgens is het instrument verscheidene rondes gebruikt door de trainers. Hierbij werd de mate van overeenkomst in de scores tussen de observanten gemeten. Dit leidde gedurende de rondes van het onderzoek van een geringe tot aanzienlijke mate van overeenkomst in scores tussen de observanten. Belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat voor het verkrijgen van een hogere mate van overeenstemming tussen observanten er vooraf goede instructie moet worden gegeven en voldoende mogelijkheid moet zijn voor oefening in het werken met dit observatieformulier.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Feuerstein Kenniscentrum, Zwolle
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology, 81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72407
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page