University of Twente Student Theses

Login

Monitoren van positieve gezondheid : het ontwikkelen van feedback voor de gezondheidsapp MeetMoment

Balvers, Carolien (2017) Monitoren van positieve gezondheid : het ontwikkelen van feedback voor de gezondheidsapp MeetMoment.

[img] PDF
1MB
Abstract:Inleiding: Personen met een lage sociaaleconomische status hebben nemen in Nederland een zwakkere gezondheidspositie in dan personen met een hoge sociaaleconomische status. Om op het gezondheidsgedrag van mensen in te kunnen spelen wordt er de laatste jaren veel gebruik gemaakt van eHealth-interventies, waardoor mensen worden aangespoord om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheidsgedrag. Een voorbeeld hiervan is de gezondheidsapp MeetMoment. In deze in ontwikkeling zijnde app wordt de positieve gezondheid van mensen gemonitord en is het de bedoeling dat mensen door middel van feedback worden aangespoord om met hun gezondheidsgedrag aan de slag te gaan. Het huidige onderzoek heeft zich gericht op het onderzoeken van de voorkeuren van mensen met een lage sociaaleconomische status met betrekking tot het feedbackgedeelte van de app. Methode: Om te kunnen onderzoeken welk soort feedback het beste aansluit bij de doelgroep en het meest aanzet tot gedragsverandering is kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews met zeven personen uit de beoogde doelgroep van de app. Tijdens de interviews zijn de participanten bevraagd over hun bevindingen en voorkeuren wat betreft de feedback en een aantal andere elementen van de gezondheidsapp. De uitgangspunten voor de interviews waren de elementen van ‘dialogue support’ uit het PSD-model van Oinas-Kukkonen en Harjumaa (2009). Resultaten: De respondenten stonden allemaal positief tegenover het idee van de gezondheidsapp MeetMoment. Voor de verschillende elementen van ‘dialogue support’ uit het PSD-model zijn er diverse aanknopingspunten naar voren gekomen waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van de feedback voor de gezondheidsapp. Conclusie: Het huidige onderzoek heeft veel input heeft kunnen leveren voor de ontwikkeling van het feedbackgedeelte van de gezondheidsapp MeetMoment. Er is aangetoond dat personen met een lage sociaaleconomische status vallen binnen een doelgroep die mogelijk niet altijd een goede aansluiting vindt bij generiek opgestelde modellen. Het is van belang dat hier goed onderzoek naar wordt gedaan alvorens er aannames worden gedaan op basis van deze modellen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72454
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page