University of Twente Student Theses

Login

Hoe kan de kwaliteit van de thoraxcompressies en de beademingen in kaart worden gebracht met behulp van sensoren tijdens reanimatie bij volwassen patiënten?

Hulshof, E.E.A. and Reintjes, M.P.T and Schipaanboord, D.J.M. and Sleuwen, M.T.G.M. van (2017) Hoe kan de kwaliteit van de thoraxcompressies en de beademingen in kaart worden gebracht met behulp van sensoren tijdens reanimatie bij volwassen patiënten?

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Inleiding: In het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam is op dit moment geen real-time feedback op de kwaliteit van de uitgevoerde reanimaties. De prestaties gedurende Basic Life Support blijken zelfs bij goed getrainde en ervaren professionals suboptimaal te zijn, terwijl een adequate reanimatie van levensbelang is voor een patiënt. Er is daarom behoefte aan een real-time-feedback systeem, waarmee tijdens de reanimatie de kwaliteit direct beoordeeld kan worden en zo nodig kan worden bijgestuurd. Methode en resultaten: Er is een Xsens sensor in combinatie met twee druksensoren verwerkt in een handschoen die gedragen kan worden door de hulpverlener die de hartmassage uitvoert. Met behulp van de handschoen zijn thoraxcompressies uitgevoerd op de Resusci Anne reanimatiepop. Aan de hand van het signaal van de Xsens sensor is een script geschreven in Matlab R2014b om de diepte van thoraxcompressies te kunnen berekenen. Met behulp van het signaal van druksensoren is een script geschreven om de frequentie van de thoraxcompressies en de relaxatie van de thorax te bepalen. Voor het interpreteren van de uitkomsten van de scripts, is vergeleken met de uitkomsten van de Resusci Anne. De berekende frequentie wijkt gemiddeld af met 2,3 en de berekende diepte gemiddeld met 14,4 millimeter. Voor de afwijking van de diepte is gecorrigeerd in het Matlab script. De absolute afwijking die overblijft is 4,7 millimeter. Voor het beoordelen van de kwaliteit van de beademingen wordt gebruik gemaakt van een flowmeter. Met behulp van Matlab R2014b is een script geschreven dat het beademingsvolume berekend. Door de scripts wordt visuele feedback gegeven op de kwaliteit van de reanimatie volgens de richtlijnen van 2015. Conclusie: De kwaliteit van thoraxcompressies kan met behulp van een Xsens sensor en twee druksensoren in beeld worden gebracht door feedback te geven op de volgende parameters: frequentie, diepte en relaxatie van de thorax. Deze feedback wordt pseudo real-time in Matlab weergegeven. De kwaliteit van de beademingen kan met behulp van een flowmeter aan de hand van het beademingsvolume worden bepaald. Hierbij kan enkel offline feedback worden gegeven. Op dit moment is het nog niet mogelijk het feedback systeem in de praktijk te gebruiken. Wanneer dit wel mogelijk is, zal met behulp van deze feedback de kwaliteit van de uitgevoerde reanimaties vooruit gaan. Dit zal naar verwachting de overlevingskans van de patiënt verhogen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Technical Medicine BSc (50033)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72570
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page