University of Twente Student Theses

Login

Predictive policing : wie vertrouwen individuen meer: mens of machine; en welk advies wordt eerder opgevolgd?

Held, M.L. (2017) Predictive policing : wie vertrouwen individuen meer: mens of machine; en welk advies wordt eerder opgevolgd?

[img] PDF
565kB
Abstract:Door middel van computeralgoritme toekomstige misdrijven voorspellen. Dit is het hoofddoel van een systeem dat bekend is onder de naam “Predictive policing”. Het gebruik van dit programma vereist samenwerking tussen mens en machine. Uit literatuur blijkt dat bij het accepteren van een advies, vertrouwen in de adviseur een belangrijke rol speelt. Verder blijkt dat het vertrouwen in een advies toeneemt wanneer de accuraatheid van de adviseur verbetert. Het doel van dit onderzoek is ten eerste om in kaart te brengen wie individuen meer vertrouwen- mens of machine. Ten tweede welk advies eerder opgevolgd wordt als de gebleken accuraatheid hoger is. Tevens wordt nagegaan of er een verband bestaat tussen vertrouwen en het opvolgen van advies. Daarnaast wordt onderzocht of intuïtie een mediërend effect heeft op de relatie tussen vertrouwen en opvolgen van een advies. Er werd een online experiment uitgevoerd met in totaal 84 deelnemers. De resultaten laten zien dat vertrouwen in een advies hoger was wanneer de accuraatheid van de adviseur hoger was. Verder hadden de deelnemers meer vertrouwen in een advies van een systeem dan in een menselijk advies. Ook volgden de deelnemers het advies van een systeem eerder op dan diegenen die een menselijk advies kregen. Bovendien kon door analyse een positief significant verband worden bevestigd tussen vertrouwen en opvolgen van een advies. Met betrekking tot intuïtie kon echter geen mediërend effect worden vastgesteld. Concluderend kan worden gesteld dat vertrouwen in verband met acceptatie en opvolgen van een advies een belangrijke rol speelt. In het kader van “Predictive policing” zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op het analyseren van ‘echte’ politieagenten. Ook analyse van andere factoren die samenwerking van mens en machine beïnvloeden, zou een doelstelling kunnen zijn voor vervolgonderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72732
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page