University of Twente Student Theses

Login

Het effect van feedback en zelfexplanatie op het wetenschappelijk redeneren van kinderen

Ernst, B.T.M. (2017) Het effect van feedback en zelfexplanatie op het wetenschappelijk redeneren van kinderen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Onderzoekend leren komt steeds vaker voor in het onderwijs. Om succesvol te onderzoeken moeten leerlingen systematisch te werk gaan. Dit kan door de Control-of-Variables Strategy (CVS) te gebruiken. Bij de CVS dient een leerling tijdens een experiment één variabele te veranderen en de rest constant te houden. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe leerlingen van 10 tot 12 jaar het best ondersteund kunnen worden bij het leren van deze vaardigheid. Er is hierbij gekeken naar zowel de effecten van feedback als zelfexplanatie. Vierenveertig leerlingen hebben een CVS test gemaakt, waarna ze directe instructie kregen over de CVS. De leerlingen mochten vervolgens oefenen en zijn hierbij opgedeeld in drie onderzoekscondities. De zelfexplanatiegroep werd hierbij aangemoedigd te reflecteren, de feedbackgroep kreeg feedback en de controlegroep kreeg geen begeleiding. Vervolgens hebben de leerlingen dezelfde CVS test opnieuw gemaakt. De resultaten toonden dat enkel de zelfexplanatieconditie een significante stijging in CVS kennis toonden. Er was geen significant verschil tussen de groepen tijdens het experimenteren zelf, noch qua tijd noch qua het percentage valide experimenten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of er een grotere stijging in kennis te behalen valt als leerlingen geoefender zijn in het reflecteren of een andere vorm van feedback krijgen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology, 81 education, teaching
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72813
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page