University of Twente Student Theses

Login

De invloed van persoonlijke factoren en comorbide stoornissen op het behandeleffect van Mindfit voor cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis

Heijboer, L. (2017) De invloed van persoonlijke factoren en comorbide stoornissen op het behandeleffect van Mindfit voor cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis.

[img] PDF
1MB
Abstract:Er is reeds bekend dat geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en comorbide stoornissen mogelijke voorspellers zijn van behandeleffect. Het doel van het huidige onderzoek was om voorspellers te identificeren van behandeleffect van Mindfit (een instelling voor de GB-GGZ) voor cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis, zodat hiermee rekening gehouden kan worden en de zorg geoptimaliseerd kan worden. In dit onderzoek zijn gegevens geanalyseerd van 195 cliënten. Er is gebruik gemaakt van ‘Routine Outcome Monitoring’ (ROM) om de progressie van cliënten bij te houden. Het behandeleffect is gemeten middels de OQ-45.2, een vragenlijst welke de mate van aanwezige psychische symptomen meet. Zoals verwacht blijkt uit de resultaten dat de cliënten beter scoorden op de OQ-45.2 na het afronden van een behandeltraject bij Mindfit. Er is geen verband gevonden tussen geslacht en opleidingsniveau en het behandeleffect. Leeftijd en comorbiditeit blijken beide wel negatieve invloed te hebben op het behandeleffect. Er wordt aanbevolen om vervolgonderzoek uit te voeren om de bevindingen te versterken. Hierbij wordt aanbevolen om de ROM uit te breiden, de invloed van specifieke comorbide stoornissen te onderzoeken en te onderzoeken of metacognitieve therapie, wat de meest effectieve therapie voor een gegeneraliseerde angststoornis lijkt te zijn, bij Mindfit ook voorop staat in het behandelaanbod.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72827
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page