University of Twente Student Theses

Login

Welke factoren zijn gerelateerd aan non- adherentie in een positief psychologische interventie met emailbegeleiding? Een onderzoek naar voorspellers van non -adherentie met betrekking tot sociaal-demografische gegevens, persoonlijkheidskenmerken en therapeutisch gedragingen.

Hartmann, Lena (2017) Welke factoren zijn gerelateerd aan non- adherentie in een positief psychologische interventie met emailbegeleiding? Een onderzoek naar voorspellers van non -adherentie met betrekking tot sociaal-demografische gegevens, persoonlijkheidskenmerken en therapeutisch gedragingen.

[img] PDF
1MB
Abstract:In het kader van dit onderzoek wordt getracht voorspellers van non-adherentie in positief psychologische interventies (PPIs) met emailbegeleiding te identificeren. Hierbij werd de focus gericht op sociaal-demografische gegevens, persoonlijkheidskenmerken en therapeutisch gedragingen tijdens emailbegeleiding. Ter analyse werd gebruik gemaakt van data uit een eerder gepubliceerd gerandomiseerd onderzoek met controlegroep. Met behulp van een kwalitatief inhoudsanalyse werd gekeken naar e-mails die tijdens een zelfhulp interventie met emailbegeleiding werden verstuurd. Daarnaast werd met behulp van kwantitatieve data-analyse gekeken naar verschillen tussen adherente en non-adherente deelnemers en naar correlaties tussen verschillende onafhankelijke variabelen en non-adherentie. Zo werden significante verbanden gevonden tussen non-adherentie en ‘nationaliteit’, ‘burgerlijke staat’ en ‘consciëntieusheid’. Daarnaast konden er significante verbindingen worden geassocieerd tussen non-adherentie en ‘parafraseren’, ‘positieve versterking’, ‘stimuleren’, ‘empathie tonen’, ‘informeren over de cursus’, ‘zelf-disclosure’ en het ‘gemiddelde aantal berichten’. Concluderend kan aangemerkt worden dat voorspellers van non-adherentie niet allen te maken hebben met de participant, maar ook tot een groot maat samenhangen met de therapeutisch gedragingen tijdens emailbegeleiding. Hierover is echter nog niet veel bekent, waardoor vervolgonderzoek noodzakelijk is om uitspraken over voorspellers van non-adherentie in PPIs met emailbegeleiding te kunnen geven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72857
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page