University of Twente Student Theses

Login

Het indirecte effect tussen self-efficacy en angst via eustress en distress

Loske, M.M. (2017) Het indirecte effect tussen self-efficacy en angst via eustress en distress.

[img] PDF
771kB
Abstract:Abstract Achtergrond: De negatieven aspecten van stress werden in het verleden uitgebreid onderzocht. Weinig onderzoek werd in betrekking tot positieve stress, genaamd eustress, gedaan. Eustress staat in verband met het welbevinden van een individu. Of een individu eustress of distress ervaart, is afhankelijk van de persoonlijkheidskenmerken en de cognitieve waardering van een individu. In het huidige onderzoek werd het verband tussen self-efficacy en angst in betrekking tot stress onderzocht omdat self-efficacy een centrale rol in betrekking tot stress heeft. Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken of het direct verband van self-efficacy op angst door de mate aan eustress en distress kan worden verklaard. Methode: In het huidige onderzoek werd een een cross-sectional survey gebruikt. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden werd gebruikt gemaakt van de vier vragenlijsten Eustress, Distress, General self-efficay (GSE) en Hospital Anxiety and Depression Scale. Om de hypothesen te toetsen wordt door middel van het programma SPSS versie 22 gebruik gemaakt van de Pearson Correlatie en de SPSS macro PROCESS van Hayes en Preacher. Resultaten: De resultaten tonen een positieve correlatie tussen self-efficacy en eustress en distress en angst zien. Verder werd een negatieve correlatie tussen self-efficacy en distress, self-efficacy en angst, eustress en angst en eustress en distress gevonden. Verder laten de resultaten zien dat het direct verband tussen self-efficacy en angst door de mate aan distress kan worden verklaard Discussie: Het huidige onderzoek toonde dat een lage mate aan self-efficacy tot meer angst leidt omdat meer distress wordt ervaren. Hoewel het verband van self-efficacy en angst niet via eustress kan worden verklaard, verdient het aanbeveling naast distress ook onderzoek naar eustress te doen omdat het huidige onderzoek een positieve associatie tussen self-efficacy en eustress toont en op basis van de literatuuronderzoek een positieve samenhang tussen eustress en de mentale gezondheid werd getoond.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72885
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page