University of Twente Student Theses

Login

Triarchische instructie versus directe instructive : even effectief voor alle leerlingen?

Assink, A. (2017) Triarchische instructie versus directe instructive : even effectief voor alle leerlingen?

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: Sternberg (1984) stelt dat leerlingen gebaat zijn bij triarchische instructie. Deze instructiewijze zou de scores van leerlingen op triarchische toetsen én op reguliere toetsen verbeteren. Het is echter onduidelijk of deze effecten voor gemiddeld begaafde leerlingen en begaafde leerlingen vergelijkbaar zijn. Methode: Twee type lessen zijn met elkaar vergeleken: één lesmethode op basis van de theorie van Sternberg (1984) en één lesmethode op basis van een reguliere lesmethode. Resultaten: De uitkomsten van de conceptmap lieten in geen conditie een effect zien. De resultaten van reguliere- en triarchische vragen van hoogbegaafden uit de triarchische conditie liet geen verschil zien met de resultaten van hoogbegaafden uit de reguliere conditie. De resultaten op reguliere- en triarchische toets suggereren dat gemiddeld begaafde leerlingen meer gebaat waren bij triarchische instructie. Als de instructiewijzen met elkaar vergeleken werden bleek er echter geen effect te zijn. Conclusie: De triarchische instructie leek het meest effectief voor gemiddeld begaafde leerlingen. Reguliere- en triarchische instructie leverden bij hoogbegaafden vergelijkbare resultaten op. Tussen de instructiewijzen werd geen significant effect gevonden. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of gemiddeld begaafde leerlingen meer gebaat zijn bij triarchische instructie en reguliere- en triarchische instructie een vergelijkbaar effect hebben op de resultaten van hoogbegaafde leerlingen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72924
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page