University of Twente Student Theses

Login

Ontwerpen van een beweeg-beleef-serie voor ouderen

Dusman, E.M. (2017) Ontwerpen van een beweeg-beleef-serie voor ouderen.

[img] PDF
17MB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In dit verslag wordt het proces gepresenteerd voor het ontwerpen van een beleef-beweegtoestellenserie voor ouderen van 65+, voor het bedrijf De Fitnesstuin. Dit bedrijf houdt zich bezig met beweging voor verschillende doelgroepen. Ze verkopen fitnessapparatuur en beleeftoestellen voor buiten. Bij deze opdracht is het belangrijk dat de beleefaspecten van de toestellen de zintuigen prikkelen en tevens de motivatie van de oudere doelgroep bevorderen. In dit verslag worden drie concepten gepresenteerd en daarnaast een ontwerpmethode aangeboden om de toestellenserie verder uit te bouwen. Het proces bestaat uit vijf deelfases: analysefase, ideefase, conceptfase, ontwerpmethode en conclusies & aanbevelingen. 1. Analysefase In de analysefase is het bedrijf De Fitnesstuin onder de loep genomen en is gekeken naar hun visie en producten. Daarnaast is er een doelgroep-analyse gedaan. Hieruit komen de interessegebieden en belangen van de ouderen. Verder is onderzocht, hoe zintuigen en motivatie werken en wat relevante, beïnvloedende factoren zijn. Bij beide aspecten is een overzicht gemaakt van de resultaten van dit onderzoek. Als laatste onderdeel van de analyse is er een marktanalyse gedaan en zijn observatiepunten geïnventariseerd, die zijn opgedaan bij een bezoek aan een aangelegde tuin van De Fitnesstuin. Deze analyses hebben geresulteerd in een zestal ontwerpthema’s: zichtbaar resultaat, oefening baart kunst, actieve interactie (samenwerken), spel doet spelen, jong geleerd/oud gedaan en nostalgie. Daarnaast hebben de analyses geleid tot een eisen- en wensenlijst waar de eindproducten aan moeten voldoen. 2. Ideefase In de ideefase is een brainstormsessie georganiseerd om breder en vrijer te kijken naar de opdracht. Deze sessie bevatte twee rondes met verschillende opdrachten waarin de eerder genoemde thema’s zijn meegenomen. Met behulp van de uitkomsten van de brainstormsessie en aspecten uit de analysefase, is een collectie ideeën voor productseries ontstaan. Om een definitieve keuze te kunnen maken, waarmee doorgewerkt kan worden, zijn de voor- en nadelen van de productseries afgewogen. Deze keuze leidde naar het gebruik van objecten van vroeger, waarbij bij gebruik om een identieke beweging gevraagd wordt als bij de beweegtoestellen van De Fitnesstuin. Deze keuze speelt in op het nostalgische gevoel van ouderen. Om deze keuze nog beter te kunnen onderbouwen is er gebruik gemaakt van een theoretisch kader. Afsluitend zijn nieuwe concepten bedacht die aansluiten op de keuze: objecten van vroeger. Deze concepten zijn ontstaan door een tabel te maken waarin combinaties zijn gemaakt van de bewegingen bij oude voorwerpen en de fitnesstoestellen. 3. Conceptfase In de conceptfase zijn drie beleef-beweegproductconcepten uitgewerkt op basis van het ‘objecten van vroeger’-idee. De objecten zijn aangepast op buitengebruik en de ouderen doelgroep 65+‘ers. 4. Ontwerpmethode In de laatste stap van het ontwerpproces is een ontwerpmethode opgezet. Dit is een stappenplan op basis van het ontwerp proces bij deze opdracht. Met behulp van deze stappen kunnen nieuwe producten van de beleef-beweegserie worden ontworpen. De stappen beginnen bij het gebruik van de tabel, met combinaties van bewegingen bij oude voorwerpen en de fitnesstoestellen en gaan vanuit werken ze naar een nieuw eindproduct toe. 5. Conclusies & aanbevelingen De laatste fase bevat een samenvatting van de belangrijkste conclusies uit het ontwerpproces. Daarnaast worden de concepten naast het Programma van Eisen gelegd om te kijken of ze op alle punten voldoen. In de aanbevelingen zijn punten genoemd die nog verder uitgewerkt kunnen worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/73151
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page