University of Twente Student Theses

Login

Cognitive Bias Modification Training voor probleemdrinkers via de smartphone : een pilot studie follow-up

Nijen Es, Lisanne (2017) Cognitive Bias Modification Training voor probleemdrinkers via de smartphone : een pilot studie follow-up.

[img] PDF
857kB
Abstract:Achtergrond: Voorgaande studies laten een positief effect zien van een Cognitive Bias Modification (CBM) Alcohol Avoidance Training, waarbij gebruik wordt gemaakt van een aangepaste versie van de Approach-Avoidance Task (AAT) om de benaderingsbias voor alcohol die probleemdrinkers laten zien te veranderen. Somsen (2017) voerde een pilot studie uit waarbij een nieuwe mobiele versie van de training (Breindebaas) voor een zelfgeselecteerde, niet-klinische groep werd onderzocht. Doel: De huidige studie is een follow-up meting na drie maanden en repliceert de pilot-studie van Somsen om de lange termijn effecten van de Breindebaas applicatie te onderzoeken. Methode: De 410 deelnemers (van de bij baseline 1082 respondenten) die de nameting hadden ingevuld, kregen na drie maanden een online follow-up vragenlijst toegestuurd. Een totaal van 206 deelnemers heeft deze follow-up ingevuld (studie-completers) en werd binnen deze studie geanalyseerd. Er werd onderzocht wat de alcoholconsumptie na drie maanden was, of er na de pilot-studie nog getraind was met de applicatie en wat mogelijke moderatoren waren. Resultaten: Studie-completers lieten een gemiddelde afname in alcoholconsumptie zien van ongeveer 8 standaard eenheden in de periode tussen nameting en follow-up. Bijna een kwart trainde door na de nameting, maar er werd geen interactie-effect gevonden van verder trainen na nameting voor de afname in alcoholconsumptie. Wel indiceren de resultaten dat zwaardere drinkers en mannen een groter effect bereiken dan lichte drinkers en vrouwen. Conclusies: De resultaten van de follow-up studie suggereren dat de mobiele versie van de CBM Alcohol Avoidance Training potentieel de alcoholconsumptie onder probleemdrinkers in naturalistische setting kan reduceren. Deze reductie is niet alleen op korte termijn (Somsen, 2017) zichtbaar, maar ook 3 maanden post-treatment en tevens is het effect nog met 8 glazen reductie toegenomen. Het door blijven trainen na de voorgeschreven behandeling lijkt geen additioneel effect op de lange termijn alcoholconsumptie te hebben. De implicatie is dat een relatief korte interventie met AAT-CBM zowel een direct effect als een duurzaam effect heeft op het verminderen van problematisch drinken. Als gevolg van het ontbreken van een controlegroep en gegevens met betrekking tot de verandering in de benaderingsbias, kunnen conclusies niet met absolute zekerheid getrokken worden. Deze pilot geeft aanleiding tot verder onderzoek.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/73496
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page