University of Twente Student Theses

Login

De ontwikkeling en het testen van een praktische module scheikunde : de synthese van een biologisch afbreekbaar plastic. poly(ε-caprolacton)(PCL)

Hopman, Niels (2017) De ontwikkeling en het testen van een praktische module scheikunde : de synthese van een biologisch afbreekbaar plastic. poly(ε-caprolacton)(PCL).

[img] PDF
1MB
Abstract:Voor het vak Onderzoek van Onderwijs is een praktische module scheikunde, ”De synthese van een biologisch afbreekbaar plastic. Poly(ε-caprolacton) (PCL)” ontwikkeld met als hoofddoel de leerlingen meer gemotiveerd te krijgen voor het vak scheikunde. Deze module is vervolgens in twee opeenvolgende schooljaren uitgevoerd door leerlingen uit vwo 5. Dit gebeurde naast de lessen uit de reguliere lesmethode. In beide schooljaren is er na uitvoering van de module bij de leerlingen een enquête afgenomen. De resultaten van deze enquêtes zijn gebruikt voor het bijstellen van de module. Daarnaast zijn de antwoorden van de leerlingen gebruikt om te onderzoeken hoe de leerlingen de module hebben ervaren. Hierbij is gekeken naar het niveau van de module en de motivatie van de leerlingen. Bovendien zijn de toetsresultaten van de leerlingen vergeleken met leerlingen uit een voorgaand schooljaar die alleen les hebben gehad volgens de reguliere lesmethode. De volgende ontwerp- en onderzoeksvraag werden beantwoord: Hoe ziet een geschikte praktische onderwijsmodule over polymeerchemie er uit, die 5 vwo-leerlingen meer motiveert? Hoe ervaren de leerlingen de module ”De synthese van een biologisch afbreekbaar plastic. Poly(ε-caprolacton) (PCL)”? De module werd als zeer motiverend ervaren. Vijfendertig van de zesendertig leerlingen vinden dat de module in het lespakket moet blijven.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:35 chemistry, 81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/73511
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page