University of Twente Student Theses

Login

Ontwerpen van een optimale onderhoudsmethode voor Remeha B.V.

Kerkdijk, J.S. (2017) Ontwerpen van een optimale onderhoudsmethode voor Remeha B.V.

[img] PDF
2MB
Abstract:De huidige situatie op het gebied van onderhoud bij Remeha B.V. is geanalyseerd. Op basis van literatuur en data zijn er aanbevelingen gedaan om tot een optimale onderhoudsmethodiek te kunnen komen. De afdeling Production Support van Remeha B.V. stelt vast dat de huidige onderhoudsmethodiek resulteert in een 88,3% machinebeschikbaarheid en dat hiermee de machines voldoende beschikbaar zijn, maar ziet graag de huidige situatie geanalyseerd om te zien waar op het gebied van onderhoudskosten mogelijk ruimte voor verbetering ligt. Na de probleemidentificatie wordt gesteld dat de huidige onderhoudsmethodiek onvoldoende is onderbouwd. Daarom is deze onderzoeksvraag opgesteld: “Welke onderhoudsmethode is het meest geschikt om de Machinebeschikbaarheid van Remeha te optimaliseren?” Het onderzoek begint met een analyse van de huidige situatie. Hierbij zijn drie gebieden geselecteerd die invloed hebben op de machinebeschikbaarheid. De analyses worden gedaan met data uit interne rapportages en storingsanalyses. Vervolgens is in de literatuur gezocht naar theoretische onderbouwing voor deze gebieden, om dit vervolgens toe te passen op de situatie voor Remeha B.V. om te komen tot een optimaal ontwerp van onderhoudsmethodiek. Dit heeft resulteert in de volgende bevindingen: Machinebeschikbaarheid De machinebeschikbaarheid wordt in de huidige situatie gemeten door de beschikbaarheid van alle machines, ongedacht de bezettingsgraad, met elkaar te vermenigvuldigen, daarmee komt het uit op een beschikbaarheid van 88,30%. Het combineren van de bezettingsgraad met de machinebeschikbaarheid in de berekening biedt een oplossing voor het verbeteren van de beschikbaarheid. Met deze berekening komt de beschikbaarheid uit op 93,03% (ten opzichte van 88,30%), tevens geeft het meer inzicht in de werkelijke route over de assemblagelijn. Storingsanalyse Voor aanvang van het onderzoek was het moeilijk om de impact van het uitgevoerde onderhoud op het optreden van storingen te analyseren omdat de storingsoorzaak niet afdoende bekend was. Om storingen te kunnen categoriseren, waardoor het mogelijk is deze te koppelen aan een bepaalde onderhoudsmethode, is er tijdens dit onderzoek een viertal storingstypen toegevoegd; slijtage, willekeurig, inspectie en werkzaamheden. Uit analyse van de storingsdata blijkt dat 64,5% van de storingen willekeurig optreedt en 29,2% is potentieel beïnvloedbaar door preventief onderhoud (inspecties en slijtage). De overige 6,3% van de storingstijd wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Onderhoud Er is een zeswekelijkse schema door Product Support opgesteld op basis van ervaring waarbij elke week een andere assemblagelijn wordt onderhouden. Binnen de onderhoudsweek voor een lijn is een schema opgesteld met onderhoudsmomenten voor elke machine van deze lijn, echter is het aantal onderhoudsmomenten per jaar voor een machine niet onderbouwd. Uit dit onderzoek blijkt dat elk soort machine even vaak wordt onderhouden ongeacht het gebruik ervan. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheid om over te gaan van een tijd-gebaseerde planning naar een planning gebaseerd op gebruik. Hiervoor is momenteel echter nog onvoldoende informatie beschikbaar. Om vast te kunnen stellen welke onderhoudsmethodiek geschikt is per storingscategorie is er met behulp van literatuur een stappenplan opgesteld wat de basis vormt voor de aanbevelingen voor de optimale onderhoudsmethodiek. Het is aan het einde van dit onderzoek nog niet mogelijk om te komen tot concrete kwantitatieve besparingen door toepassen van een optimale onderhoudsmethodiek. Wel resulteerde dit onderzoek in een stappenplan en aanbevelingen om te komen tot een optimale onderhoudsmethodiek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Remeha B.V., Apeldoorn
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:50 technical science in general
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/73644
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page