University of Twente Student Theses

Login

Richtlijnadviezen ter preventie van wiegendood; opgevolgd of in de wind geslagen? Een onderzoek naar de mate van naleving van de richtlijnadviezen betreffende de slaaphouding en slaapplek en beweegredenen voor afwijking ervan.

Beens, E. and Hornstra, G.L. (2017) Richtlijnadviezen ter preventie van wiegendood; opgevolgd of in de wind geslagen? Een onderzoek naar de mate van naleving van de richtlijnadviezen betreffende de slaaphouding en slaapplek en beweegredenen voor afwijking ervan.

[img] PDF
2MB
Abstract:Wiegendood is het plotseling en onverwacht overlijden van een zuigeling onder de leeftijd van twee jaar, die ogenschijnlijk gezond of in elk geval niet duidelijk ziek was en bij wie geen lichamelijke afwijking is vastgesteld die op zichzelf het overlijden verklaart. Wiegendood gebeurt dikwijls tijdens de slaap. De belangrijkste vermijdbare risicofactoren voor wiegendood zijn buikligging, roken, gebruik van een dekbed en samen slapen in het ouderlijk bed. Sinds 1987 worden steeds meer risicofactoren voor wiegendood ontdekt die worden verwerkt in de richtlijnadviezen ter preventie van wiegendood. Hierdoor werd intensieve preventie mogelijk. In 1985 was de incidentie nog 107 per honderdduizend levendgeborenen in Nederland. De incidentie nam af tot nog maar negen per honderdduizend levendgeborenen in 2004. Door de lage incidentie van wiegendood in Nederland, in de huidige situatie, kan het idee postvatten bij ouders en zorgverleners dat preventie niet meer nodig is. Door dit verminderde bewustzijn van wiegendood kan het zijn dat ouders meer risicogedrag zullen vertonen in de verzorging van hun zuigeling omtrent het slapen. Het is daarom van belang om met regelmaat peilingen te houden naar verzorgingsfactoren bij ouders van zuigelingen. Zo kan het huidige gedrag van de ouders met betrekking tot de verzorging van de zuigeling in kaart worden gebracht. Daarnaast kunnen trends rondom de verzorging van zuigelingen worden gemonitord. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen in hoeverre de landelijke richtlijnadviezen ter preventie van wiegendood worden nageleefd door ouders van zuigelingen tot twaalf maanden oud, wonende in Nederland. Daarnaast worden de beweegredenen van ouders om af te wijken van de richtlijnadviezen in kaart gebracht. Hierbij wordt de focus gelegd op de naleving van de richtlijnadviezen ter preventie van wiegendood met betrekking tot de slaaphouding en slaapplek. De naleving van de richtlijnadviezen volstaat als de zuigeling op de rug te slapen wordt gelegd. Wat betreft de slaapplek van de zuigeling volstaat de naleving van de richtlijnadviezen als de zuigeling niet te slapen wordt gelegd in het ouderlijk bed.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:70 social sciences in general
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/73837
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page