University of Twente Student Theses

Login

Verkennend onderzoek naar concepten voor een demontabele, semipermanente overkapping op de Groote Markt in Oldenzaal

Bruijn, T.M. de (2017) Verkennend onderzoek naar concepten voor een demontabele, semipermanente overkapping op de Groote Markt in Oldenzaal.

[img] PDF
5MB
Abstract:De Groote Markt is een plein gelegen in de Twentse stad Oldenzaal. De Groote Markt is het centrum voor de grote evenementen in Oldenzaal, zoals de Boeskool is Lös, Carnaval, Oldenzaal Muzikaal en de IJsbaan op de Groote Markt. Op deze evenementen komen jaarlijks honderdduizenden bezoekers af. Tijdens deze evenementen is het weer de grootste factor die impact heeft op het succes van het evenement. Om deze reden wordt er door een aantal van deze evenementen gekozen om een tijdelijke tent op te bouwen op de Groote Markt. Deze tenten bestaan uit simpele huisvormige constructies die omsloten zijn door wanden. Een nadeel van deze constructies is de beperkte ruimte en de vermindering van de sfeer op de Groote Markt. Om deze reden is de wens uitgesproken door Stichting OCS om een demontabele overkapping te ontwikkelen dat een permanent uiterlijk heeft. De ideeën voor een overkapping zijn al langer aanwezig in Oldenzaal. Tot nu toe is de voortgang in het onderzoek naar een overkapping niet verder gekomen dan deze ideeën. Dit onderzoek zal dus de eerste stap zijn in de ontwikkeling van een dergelijke constructie op de Groote Markt. Om deze reden is de scope van het onderzoek beperkt tot het ontwikkelen van een concept voor de overkapping. Daarnaast is de oplossingsrichting afgebakend op voorgespannen membraan-constructies om zo meer richting aan het onderzoek te kunnen geven. Het doel van het onderzoek is als volgt gedefinieerd: Het ontwikkelen van een conceptontwerp voor een semipermanente, demontabele overkapping voor de Groote Markt door de wensen en eisen te analyseren en alternatieven te ontwerpen en evalueren. Om het doel te realiseren is een afweging gemaakt tussen het gebruiken van Systems Engineering of de Nigel Cross ontwerpprocedure. De keuze is gevallen op de ontwerpprocedure Systems Engineering vanwege de focus op geïntegreerd ontwerpen, de focus op het betrekken van stakeholders en de eenvoud om een ontwerp op verschillende detailniveaus te specificeren. Bij het uitvoeren van deze ontwerpprocedure is eerst onderzocht welke aspecten van de omgeving invloed hebben op de te ontwikkelen overkapping. Dit is gedaan middels een omgevingsanalyse op basis van literatuuronderzoek. De stakeholders zijn verder geanalyseerd door het houden van interviews om zo de verwachtingen en eisen van de belanghebbenden te kunnen betrekken in het onderzoek. Het Programma van Eisen is samengesteld met de resultaten van de omgevingsanalyse en de stakeholderanalyse. Met de eisen als input is geformuleerd wat de overkapping moet doen en kunnen (de functies van de overkapping). Deze functies zijn geordend in een FAST-diagram (functieboom). Voor het maken van het ontwerp diende eerst informatie verzameld te worden over de voorgespannen membraanconstructies. Dit is gedaan middels literatuuronderzoek en het consulten van experts in dit vakgebied. Vervolgens is het FAST-diagram gelinkt aan de onderdelen die de functies uitvoeren, de objecten, door een objectenboom te maken. Om het ontwerp nog beter aan te laten sluiten bij de eisen is een analyse gemaakt van de impact van engineering karakteristieken (zoals gewicht of grootte van een kolom) op de stakeholder attributen (zoals kosten of draagbaarheid van een kolom). Dit is gedaan door middel van de Quality Function Deployment Method (QFD Methode) uit de ontwerpprocedure van Nigel Cross. Door verschillende combinaties van oplossingen voor de objecten uit de objectenboom te nemen, zijn twee ontwerpalternatieven gemaakt. De twee ontwerpalternatieven zijn geverifieerd met de eisen door middel van verificatiematrices. Een aanbeveling naar welk ontwerpalternatief verder onderzoek gedaan moet worden, is gebaseerd op een multicriteria-analyse. Hierbij is samengewerkt met de stakeholders om de evaluatiecriteria en de gewichten van de evaluatiecriteria te bepalen. Uit de omgevingsanalyse is gebleken dat de omgeving van de overkapping complex is. Er zijn veel fysieke- en beleidsaspecten die invloed hebben op de overkapping. Een ander belangrijk aspect dat naar voren komt in de omgevingsanalyse is het aantal belanghebbenden die betrokken dienen te worden bij de ontwikkeling. Dit voegt extra complexiteit toe aan de ontwerpopdracht, omdat het product van de ontwerpprocedure dient aan te sluiten op de verwachtingen van de belanghebbenden. De stakeholders hebben verdeelde meningen: over het algemeen zijn de stakeholders met het meeste belang positief over de ontwikkeling van een overkapping. Stakeholders met veel macht, zoals de Gemeente Oldenzaal en de hulpdiensten staan neutraal tegenover de ontwikkeling en moeten dus overtuigd zien te worden van het nut van de overkapping. De eisen die worden gesteld aan de overkapping door de stakeholders en de omgeving zijn voornamelijk ruimtelijke-, wettelijke en gebruikseisen. Uit het literatuuronderzoek naar de voorgespannen membraanconstructies is gebleken dat deze constructies bestaan uit een membraan, een draagconstructie bestaande uit kolommen en soms spankabels en fundering. Er zijn vier standaardvormen waaruit deze constructies bestaan, deze kunnen gecombineerd worden. Hierdoor ontstaat veel vrijheid bij het ontwerpen van deze constructies vanwege de grote keuze aan materialen en vormen. Met behulp van dit literatuuronderzoek, de functie- en objectenboom en de uitkomst van de QFD Methode zijn de volgende ontwerpalternatieven gemaakt: - Flexibel & Goedkoop: In dit concept staan de kosten van het gebruik en de ontwikkeling van de overkapping en de flexibiliteit van de overkapping centraal. De overkapping zal bestaan uit meerdere overkappingen en zal focussen op een zo klein mogelijke impact op de inrichting van de Groote Markt. - Focus op Drooghouden Bezoekers: In dit concept staat het drooghouden van bezoekers centraal. Dit zal gedaan worden door een zo groot mogelijke oppervlakte van het evenemententerrein op de Groote Markt te overkappen. De overkapping bestaat uit één grote overkapping die een grote impact heeft op de inrichting van de Groote Markt. De alternatieven zijn geverifieerd door middel van een verificatiematrix. Hieruit is gebleken dat de ontwerpalternatieven aan alle randvoorwaardes voldoen. Daarnaast voldoen de concepten ook aan de meeste eisen en wensen, maar zijn er nog wel eisen die in een volgende ontwerpfase aangetoond dienen te worden. In samenwerking met de stakeholders zijn naar aanleiding van een georganiseerde groepssessie de volgende evaluatiecriteria opgesteld: - Investeringskosten - Opbouwsnelheid/gemak - Gebruikskosten - Oppervlakte overkapping - Sfeer en uitstraling overkapping - Impact op de inrichting van de Groote Markt Aan de hand van deze evaluatiecriteria, de gewichten die de stakeholders hebben toegekend aan de evaluatiecriteria en de scores van de ontwerpalternatieven op de criteria wordt aanbevolen om het ontwerpalternatief Flexibel & Goedkoop verder uit te werken in vervolgonderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74033
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page