University of Twente Student Theses

Login

Efficiënte processen binnen SCB : een onderzoek naar het vinden van verspillingen (Lean Methodiek) in de processen van de systeemgerichte contractbeheersing binnen het Twentekanalenproject

Bresters, C.J. (2017) Efficiënte processen binnen SCB : een onderzoek naar het vinden van verspillingen (Lean Methodiek) in de processen van de systeemgerichte contractbeheersing binnen het Twentekanalenproject.

[img] PDF
2MB
Abstract:Nadat in 2010 de Twentekanalen tussen de sluis van Eefde en de sluis van Delden zijn verruimd, is het nu tijd om de resterende delen van de Twentekanalen te verruimen. Rijkswaterstaat is de Opdrachtgever voor dit project en heeft de opdracht op basis van Best Value aanbesteed. Tussen Rijkswaterstaat en de (toekomstige) Opdrachtnemer wordt een geïntegreerd (D&C-)contract onder de UAV-GC 2005 afgesloten. De UAV-GC 2005 vormt de basis voor geïntegreerde contracten en laat Systeemgerichte Contractbeheersing bij projecten toe. De Systeemgerichte Contractbeheersing gaat verzorgd worden door Antea Group in opdracht van Rijkswaterstaat. Systeemgerichte Contractbeheersing is er op gericht om zeker te stellen dat de eisen uit het contract (de overeenkomst) worden nagekomen en dat de risico's voor de opdrachtgever aantoonbaar beheerst worden. Bij Rijkswaterstaat heeft er de laatste jaren een verschuiving plaatsgevonden van inhuur van adviseurs bij projecten naar projecten op basis van producten. Ook voor dit project is de contractbeheersing op basis van producten. Voor ieder product worden door Antea Group van Rijkswaterstaat een vaste vergoeding ontvangen. Vanwege deze vaste vergoeding is het interessant om te zoeken naar een efficiëntere inrichting van processen waarmee de producten tot stand komen. Immers door het proces efficiënter in te richten kunnen mogelijk tijd- en daarmee kostenbesparingen worden bereikt. Dit komt ten goede aan de winstgevendheid van Antea Group in dit project. Het voorliggende onderzoek heeft tot doel om ‘verspillingen’ in de processen, die doorlopen worden door Antea Group voor de Systeemgerichte Contractbeheersing, te analyseren en indien mogelijk te elimineren en reduceren. In de Lean filosofie omvat een verspilling alle niet waarde-toevoegende activiteiten vanuit het perspectief van de klant/opdrachtgever. Daarnaast is het doel ook om inzicht te krijgen in de manier waarop deze optimalisaties geïmplementeerd kunnen worden en wat de effecten van de optimalisaties zijn. De eerste stap is om met behulp van de literatuur, beschikbare documenten en interviews (afgenomen bij de Projectbegeleider en de zes producteigenaren) de processen per product chronologisch in kaart te brengen. Vanuit de Lean filosofie is de Value Stream Mapping methode gebruikt om de processen goed uit te schrijven. Value Stream Mapping is een techniek die gebruikt wordt om de stroom (flow) van processen te analyseren en eventueel te veranderen. Een Value Stream Map kan op verschillende manieren worden opgesteld. Process Activity Mapping is één van de methodes en is gebruikt om de processen chronologisch in kaart te brengen. Met deze methode wordt tevens duidelijk wat de duur is van een processtap, door wie de processtap wordt uitgevoerd en of de processtap een handeling, transport, controle of opslag betreft. De processtappen zijn in drie categorieën ingedeeld: 1. Waarde toevoegend; 2. Geen waarde toevoegend maar nodig (om een volgend proces uit te kunnen voeren); 3. Geen waarde toevoegend en onnodig (pure verspilling). Door kwalificering van de processen in de drie categorieën wordt bepaald waar mogelijkheden liggen voor verbeteringen. Categorie 2 en 3 zijn verspilling, waarbij geldt dat categorie 2 een processtap is die niet kan worden overgeslagen maar mogelijk wel kan worden geoptimaliseerd. In onderstaande Tabel 1 is weergegeven tot welke categorieën een bepaalde soort processtap kan worden toebedeeld. Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is voor dit onderzoek, is er voor gekozen drie producten verder uit te werken. Uit een analyse van de Process Activity Maps van ieder product bleken de Weekly Reports, de Waarnemingen en het Wijzigingenmanagement het meest interessant om verder uit te werken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74217
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page