University of Twente Student Theses

Login

Effecten bereikbaarheidsakkoord op verkeersstromen metropoolgebied Eindhoven

Borghuis, T. (2017) Effecten bereikbaarheidsakkoord op verkeersstromen metropoolgebied Eindhoven.

[img] PDF
9MB
Abstract:De metropoolregio Eindhoven is een van de hardst groeiende regio’s van Nederland. Voor de welvaart in de regio is dit een goed teken, maar de groei brengt ook negatieve effecten met zich mee. Zo staat de leefbaarheid en bereikbaarheid onder steeds groter wordende druk. Daarom heeft de metropoolregio het bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant opgesteld, waarin staat beschreven hoe de leefbaarheid en bereikbaarheid verbeterd moet worden tot het jaar 2030. Het hoofddoel van het bereikbaarheidsakkoord is om zoveel mogelijk autogebruikers uit de auto te krijgen en gebruik te laten maken van de fiets of het openbaar vervoer. Daarnaast zijn in het bereikbaarheidsakkoord maatregelen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat verkeer voornamelijk afgewikkeld wordt op de robuuste rand. Het probleem wat speelt is dat vanwege de korte omlooptijd van het opstellen van het bereikbaarheidsakkoord de effecten op de verkeersstromen niet bekend zijn. Voor het slagen van het bereikbaarheidsakkoord is het namelijk cruciaal dat de robuuste rand goed gaat functioneren. Het doel van dit onderzoek is dus om inzicht te geven in de effecten van het bereikbaarheidsakkoord op de verkeersstromen in de metropoolregio Eindhoven. Voor het functioneren van het bereikbaarheidsakkoord is de verkeersrelatie Deurne-Helmond-Eindhoven van groot belang. Om een uitspraak te kunnen doen over het functioneren van de robuuste rand zijn alle maatregelen ( in de regio Deurne-Helmond-Eindhoven) met betrekking op het wegennet uit het bereikbaarheidsakkoord ingevoerd in een verkeersmodel. Daarnaast zijn de maatregelen uit het bidbook, een beleidsplan op landelijk niveau met voorgestelde maatregelen op de robuuste rand, meegenomen bij het maken van een voorspelling van het functioneren van de robuuste rand in 2030. De belangrijkste maatregelen die meegenomen zijn de verbreding van de A67 tussen Leenderheide en Asten, het ongelijkvloers maken van alle kruispunten van de N279 en capaciteitsveruimende maatregelen op wegen in het middengebied. Naast dat het bereikbaarheidsakkoord inzet op het bundelen van verkeer op de robuuste rand, worden er OV- en fietsstimulerende maatregelen getroffen om de hoeveelheid autoverkeer te verminderen in het middengebied. De effecten van deze maatregelen zijn vertaald in een reductie van autoverkeer in de metropoolregio Eindhoven. De reductie van autoverkeer is vastgesteld op 1 % in 2030 ten opzichte van de voorspellingen voor 2030 zonder uitvoering van het bereikbaarheidsakkoord. Om te kunnen beoordelen of de robuuste rand gaat functioneren, is met behulp van een verkeersmodel een voorspelling gedaan van de gemiddelde snelheid per wegvak. Beleidsmatig is er namelijk een referentiesnelheid vastgesteld per wegvak, waaraan een wegvak moet voldoen. Deze referentiesnelheid is gebaseerd op de maximale snelheid op het wegvak en de prioriteit die aan een wegvak is toebedeeld. Hoe hoger de prioriteit van een wegvak, hoe belangrijker het wegvak is voor de verkeersdoorstroom op regionaal/landelijk niveau. In de toekomst zal de prioriteit op de wegen van de robuuste rand verhoogd worden, waardoor ook de referentiesnelheiden hoger worden. Als gekeken wordt naar de verkeersvraag in de regio na het uitvoeren van de maatregelen, kan geconcludeerd worden dat er nauwelijks iets veranderd. Dit betekent, dat de aantrekkelijkheid van de robuuste niet zodanig is dat weggebruikers de omreisafstand accepteren. De verkeerafwikkelingen op de wegen van de robuuste rand verandert echter wel na het uitvoeren van de maatregelen. Zo worden meerdere knelpunten uit de autonome situatie opgelost, maar er komen ook enkele nieuwe knelpunten bij. De verkeersafwikkeling om de bundelingswegen gaat deels een stuk vooruit, maar het is de vraag of ook echt wenselijk is omdat dit meer verkeer kan aantrekken in het middengebied.De eindconclusie van dit rapport is dat de het principe van de robuuste rand en bundelingswegen niet zal gaan functioneren zoals bedacht na het uitvoeren van de maatregelen uit het bereikbaarheidsakkoord en bidbook. De routekeuze wordt nauwelijks beïnvloed, wat betekend dat het verkeer wat in de autonome situatie door het middengebied rijdt niet van routekeuze gaat veranderen. De verkeersafwikkeling op de robuuste rand is op veel knelpunten wel verbeterd, dus de aanbeveling is om het verkeer in het middengebied te reduceren door het afwaarderen van de wegen in het middengebied. De maatregelen op de robuuste rand verbeteren de verkeersafwikkeling flink, maar daardoor ontstaan er ook weer nieuwe knelpunten. In combinatie met het oplossen van de overgebleven knelpunten op de robuuste rand, moet onderzocht worden of het verkeer op deze manier zoveel mogelijk op de robuuste rand afgewikkeld kan worden. Daarnaast is gebleken dat de A67 beduidend beter presteert, wanneer een verbreding wordt toegepast. Dit veranderd de verkeersvraag nauwelijks, maar de verkeersafwikkeling gaat flink vooruit wat voor de verkeersrelatie Deurne-Helmond-Eindhoven van groot belang is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74386
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page