University of Twente Student Theses

Login

Bepaling van de gunstigheid van locaties voor multimodale LNG-stations.

Bult, J.M. (2017) Bepaling van de gunstigheid van locaties voor multimodale LNG-stations.

[img] PDF
3MB
Abstract:In dit onderzoek is geanalyseerd hoe gunstig locaties in Oost-Nederland zijn voor multimodale LNG-tankstations. Om deze “gunstigheid” te bepalen is een model opgesteld. De gunstigheid in dit model is gebaseerd op de winst voor de tankstationhouder. Dit is afhankelijk van de omzet, inkoopkosten en bevoorradingskosten. De brandstofprijs wordt daarbij zo gekozen dat de winst op die locatie maximaal is. Voor de analyse zijn verschillende deelmodellen gebruikt. De deelmodellen waarbij de bevoorradingskosten van de tankstations worden berekend zijn p-median models, die locaties koppelen aan de meest goedkope faciliteit. Voor het bepalen van de vraag van de binnenvaart en vrachtwagens naar LNG is gebruik gemaakt van delen van het Flow Interception Location Model, waarbij de vraag afhankelijk is van de omreiskosten om naar een tankstation te komen en de brandstofprijs. Naarmate de brandstofprijs en omreiskosten toenemen, zal een kleiner deel van de voertuigen dat die reis maakt gebruik maken van het tankstation. Het model is geïmplementeerd in ArcGIS en Matlab. De verschillende deelmodellen moeten apart worden uitgevoerd. Het model is zo geïmplementeerd dat deze gebruikt kan worden door andere dienstonderdelen van Rijkwaterstaat. Op basis van de berekende gunstigheid en de gevoeligheidsanalyse wordt geadviseerd om bij later gebruik van het model een aparte inkoopprijs voor binnenvaart en vrachtwagens aan te nemen. Daarnaast bestaat het model nu uit de bepaling van een “gunstigheid”, die vervolgens handmatig is omgezet naar een terugverdientijd. De berekening van de terugverdientijd zou eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd in het model, waardoor de uitvoer meteen goed te duiden is. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de bevoorradingskosten van een LNG-tankstation sterk afhankelijk zijn van de bevoorradingsmodaliteit. Bevoorrading met een tankschip kost veel minder dan bevoorrading met een LNG-tankwagen. De potentiële vraag naar LNG van binnenvaartschepen concentreert zich in het rivierengebied. De potentiële vraag naar LNG van vrachtwagens is hoog langs de A2-corridor en in de regio Arnhem-Nijmegen. Uit de berekening volgt een kaart met per locatie een gunstigheidswaarde voor een LNG-tankstation. Deze gunstigheid is het hoogst vlak ten zuiden van Utrecht en langs de Waal bij Nijmegen. Om de gunstigheidswaarde te duiden is deze omgezet in een terugverdientijd voor de investering in een LNG-tankstation. Hieruit volgen erg korte terugverdientijden, grotendeels onder de 18 jaar. Dit wordt verklaard doordat er is aangenomen dat LNG de plek inneemt van diesel als dominante brandstof.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74387
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page