University of Twente Student Theses

Login

Een onderzoek naar het nut van de applicatie ''Aandacht is de sleutel’’ op basis van de ervaringen van de gebruikers

Scholtz, T.H.C (2018) Een onderzoek naar het nut van de applicatie ''Aandacht is de sleutel’’ op basis van de ervaringen van de gebruikers.

[img] PDF
966kB
Abstract:Samenvatting Psychische problematiek van patiënten behandelen via een applicatie? Stichting Pijn-Hoop heeft met verschillende patiëntenorganisaties een applicatie ontwikkeld voor mensen die kampen met chronische pijn, stress en vermoeidheid. De applicatie ‘Aandacht is de sleutel’ heeft als doel de kwaliteit van leven van de gebruikers te verbeteren. In dit onderzoek wordt het nut van de applicatie geëvalueerd bij de gebruikers. Het evalueren van de applicatie is nodig om het vertrouwen onder de gebruikers te vergroten, participatie te bevorderen, innovatie te stimuleren en de kwaliteit en effectiviteit van de applicatie wanneer nodig te vergroten (Van Gemert Pijnen, 2013). Hoe de eindgebruiker een applicatie ervaart hangt van vele factoren af, bijvoorbeeld persoonlijke verwachtingen, ervaring, toegankelijkheid van de applicatie en hoe gemakkelijk deze te bedienen is. Dit onderzoek richt zich op de ‘utility’ van de applicatie. Utility, wil zeggen in hoeverre is de applicatie nuttig voor gebruiker. De applicatie ‘Aandacht is de sleutel’ bestaat uit vijf verschillende modules. De vijf modules die worden gebruikt zijn: positieve psychologie, mindfulness, hypnotherapie, yoga en mentale conditie. De vijf modules zijn samen gesteld om pijn, stress en vermoeidheidsklachten van de cliënt te verminderen. Door middel van een semi – gestructureerd interview is de data verkregen. In totaal hadden veertig patiënten zich aangemeld voor het evaluatie onderzoek. Uiteindelijk hebben tien patiënten hebben deelgenomen aan het onderzoek. Het merendeel van de deelnemers ervaart de applicatie als nuttig. De gebruikers starten met de applicatie om klachten te verminderen en/ of omdat ze nieuwsgierig zijn naar de applicatie. De helft van de deelnemers start met de applicatie omdat hij of zij graag wil leren ontspannen. Veel patiënten geven aan dat er geen verbetering is waargenomen in de kwaliteit van leven. Daarentegen ervaren zeven van de tien patiënten dat er voldoende aandacht is geschonken aan zijn of haar klachten. Meer dan de helft van de deelnemers is tevreden dat de module zelfstandig en thuis gevolgd kan worden. Ook vindt het merendeel het prettig dat de module via een applicatie wordt aangeboden. Wanneer er wordt gevraagd aan de deelnemers of ze de applicatie aan anderen patiënten zouden aanbevelen, zeggen zeven van de tien deelnemers dit te doen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de patiënten de applicatie als positief ervaren. Daarentegen wordt er ook aangegeven dat de applicatie nog verbeterd kan worden op verschillende aspecten. Door middel van dit onderzoek is er een beeld verkregen van het nut van de applicatie ‘Aandacht is de sleutel’ op basis van de ervaringen van de gebruikers. De specifieke verbeterpunten van de deelnemers zijn waardevol om de applicatie ‘Aandacht is de sleutel’ te verbeteren. De applicatie kan een bijdrage leveren om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor mensen die kampen met pijn, stress en chronische vermoeidheidsklachten.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74467
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page