University of Twente Student Theses

Login

Meetstrategieen voor dijken. Meetstrategieen voor het effficient en accuraat meten van verschillende soorten dijken om de gevoeligheid voor het faalmechanisme macrostabiliteit te kunnen bepalen

Weeghel, L. van (2018) Meetstrategieen voor dijken. Meetstrategieen voor het effficient en accuraat meten van verschillende soorten dijken om de gevoeligheid voor het faalmechanisme macrostabiliteit te kunnen bepalen.

[img] PDF
2MB
Abstract:Dijken moeten regelmatig worden getoetst op het mogelijk optreden van verschillende faalmechanismen. Voor het uitvoeren van deze toetsen zijn gegevens nodig over de dijk en de ondergrond, zoals de geometrie, de grondsoort en de waterspanning in de grond. Echter, deze parameters kunnen op meerdere manieren gemeten worden en er is niet duidelijk wat de contributie van iedere meettechniek is op de inschatting van de gevoeligheid van een dijk voor macrostabiliteit. Ook is er niet duidelijk welke meettechnieken samen een goede combinatie vormen voor het, met een bepaald doel, meten van een dijk. Het doel van dit onderzoek is om deze beide aspecten inzichtelijk te maken en om meetstrategieën te ontwikkelen om een dijk te kunnen meten voor de gevoeligheid voor het faalmechanisme macrostabiliteit. Om dit doel te bereiken is het faalmechanisme macrostabiliteit onderzocht. Op welke schaal speelt het zich af, hoe wordt het veroorzaakt en welke parameters zijn daarbij van belang? Vervolgens is er gekeken naar de in Nederland veel gebruikte meettechnieken en de parameters die zij kunnen meten. Er is in Nederland namelijk niet zoiets als een standaard dijk. Hierom zijn er in dit onderzoek vier soorten dijken gekozen in combinatie met twee soorten ondergronden. Te weten: een dijk van zand, klei, veen en zand met klei op een cohesieve en op een zand ondergrond. Zodoende levert dit samen acht mogelijke combinaties van dijk/ondergrond op. De in Nederland veel gebruikte meettechnieken zijn onderzocht aan de hand van vijf criteria (accuratesse, betrouwbaarheid, dieptebereik, duur en overig) om zo in kaart te brengen wat de sterke en zwakke punten van een meettechniek zijn. Ook is het functioneren van meettechnieken in verschillende omstandigheden en grondsoorten geanalyseerd. Dit vond plaats aan de hand van de acht geformuleerde dijk/ondergrond combinaties. Op basis van deze informatie en de benodigde macrostabiliteit parameters is er gezocht naar accurate en betrouwbare meettechnieken die samen op een efficiënte wijze de benodigde parameters kunnen meten voor iedere dijk/ondergrond combinatie. Iedere strategie heeft een eigen meetdoel. Door de levenscyclus van een dijk te beschouwen en de meetdoelen hiervoor duidelijk te maken, zijn er meettechnieken aan de combinaties van meettechnieken toegevoegd zodat ieder doel bereikt wordt met een bepaalde strategie. De geformuleerde meetstrategieën zijn zodoende specifiek voor ieder dijktype én meetdoel. Er is gebleken dat sommige meettechnieken altijd ingezet kunnen worden terwijl andere specifiek zijn voor een bepaalde grondsoort. Hierom heeft het dijk/ondergrond type maar beperkte invloed.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74478
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page