University of Twente Student Theses

Login

Vochtreductie bij de Asfalt Productie Westerbroek. Inzicht verschaffen over de impact van vocht reducerende maatregelen op de CO2 emissie van Asfaltproductie.

Nguyen, K.T. (2018) Vochtreductie bij de Asfalt Productie Westerbroek. Inzicht verschaffen over de impact van vocht reducerende maatregelen op de CO2 emissie van Asfaltproductie.

[img] PDF
2MB
Abstract:Het overgrote deel van het wegennetwerk van Nederland is geasfalteerd. Elk jaar moeten er wegen onderhouden worden. De APW is een van de grootste asfaltcentrales in Noord Nederland en produceert jaarlijks meer dan 200.000 ton asfalt voor aanleg en onderhoud. Het productieproces van asfalt vereist veel energie, wat gehaald wordt uit de verbranding van aardgas. Als gevolg van de verbranding wordt er door het proces CO2 uitgestoten. In een eerder uitgevoerd onderzoek is gekeken naar de invloed van verschillende parameters binnen het productieproces op de mate van gasgebruik in het proces. Uit dat onderzoek kan geconcludeerd worden dat een groot deel van het gasgebruik bepaald wordt door het vochtgehalte in de aggregaten. Naar aanleiding van dat onderzoek is er gekeken naar verschillende maatregelen om het vochtgehalte in de te reduceren. Het doel van dit onderzoek is om de impact van verschillende maatregelen die de CO2-emissie, als gevolg van vochtreductie, kunnen verlagen expliciet te maken. Om dit doel te realiseren is er door middel van een literatuuronderzoek en interviews, afgenomen bij de werknemers van de APW, gezocht naar maatregelen en zijn deze geëvalueerd. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er maar een handvol onderzoeken gewijd zijn aan het asfaltproductieproces. Om een beter beeld te vormen over het asfaltproductieproces, de gevolgen van vochtintrede, de manieren van intrede en de mogelijk maatregelen tegen vochtintrede zijn er interviews afgenomen bij de werknemers van de APW. Op basis van de literatuur en interviews kan gesteld worden dat er in meerdere fases van het asfaltproductieproces vochtintrede plaatsvindt. Bij elke manier van vochtintrede is er gekeken naar mogelijke maatregelen die door de APW te realiseren zijn. De maatregelen zijn geanalyseerd door middel van een kosten-batenanalyse. Hierin zijn de kosten berekend aan de hand van de mogelijke investering en de baten aan de hand van de besparing in gasgebruik en CO2-emissie door de vochtreductie. Deze besparingen zijn afgeleid uit de vochtmetingen die zijn uitgevoerd op de APW. De vochtmetingen die zijn uitgevoerd door middel van nat-droog metingen. Deze zijn uitgevoerd na een droge periode en na een aantal dagen neerslag. Deze metingen zijn uitgevoerd bij alle mineralen en de meest gebruikte PR asfalt. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het vochtgehalte in de aggregaten het best gereduceerd kan worden door het PR te overkappen. In vergelijking met de andere maatregelen is het de grootste investering, maar zal het na de afschrijvingsperiode het meest opleveren. Daarnaast zal het de grootste impact hebben op de energiebehoefte en de CO2 emissie van het asfaltproductieproces. Het wordt dan ook aanbevolen deze overkapping te realiseren. Voor verder onderzoek naar vochtreductie kan er gekeken worden naar het ophogen van de bunkers en nieuwe vochtsensor technologieën.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74486
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page