University of Twente Student Theses

Login

Relatie tussen kansverdeling van afvoer en lokale waterstanden van de Rijn : door middel van een statistische analyse van laagwater- en hoogwaterperioden

Vonk, L. (2017) Relatie tussen kansverdeling van afvoer en lokale waterstanden van de Rijn : door middel van een statistische analyse van laagwater- en hoogwaterperioden.

[img] PDF
3MB
Abstract:In Nederland stroomt veel water via de rivieren tot zee. Om ons land beter te beschermen tegen deze grote hoeveelheden water voert Rijkswaterstaat het Ruimte voor de Rivierproject uit. Voor dit project worden veel maatregelen op verschillende locaties uitgevoerd. Bij de uitvoering van deze projecten wordt er soms hinder ondervonden door de uitvoerder als gevolg van laagwater of hoogwater. Bij uitzonderlijk lange perioden van hinder kan de uitvoerder aanspraak maken op schadevergoeding, waarbij wel vastgesteld dient te worden of deze periode uitzonderlijk lang is. Dit is de aanleiding geweest om een statistisch onderzoek te doen naar de kans op laagwaterperioden op basis van afvoeren bij Lobith. Het voordeel van het gebruiken van de afvoerverdeling bij Lobith is dat deze mogelijk toepasbaar is voor alle Rijntakken. Het kan echter zo zijn dat externe invloeden, zoals stuwen, de relatie tussen afvoer en waterstand dusdanig beïnvloeden dat er niet langer sprake is van eenzelfde verdeling, en dus dat een verdeling bij Lobith op basis van afvoer niet representatief is voor de verdeling van afvoeren ergens langs een van de Rijntakken. Door een statistische analyse van zowel de afvoeren bij Lobith als de waterstanden op twaalf verschillende locaties langs de Rijn(takken) is bepaald in hoeverre de verdelingen overeenkomen en dus voor welke locaties het mogelijk is de veel generiekere verdeling bij Lobith te gebruiken. Uit de analyses en de vergelijking van de lokale kansverdelingen met de op afvoer gebaseerde kansverdelingen is gebleken dat de afvoerverdeling bij Lobith niet volledig representatief is voor alle verschillende locaties en voor alle verschillende soorten gebeurtenissen. Opgedeeld in de drie takken van de Rijn blijkt dat de overeenkomst tussen lokale verdeling en afvoerverdeling (deels) overeenkomt voor de Waal tot Vuren, de IJssel tot Kampen en de Nederrijn tot Arnhem. Bij hoogwater geldt dat de overeenkomst ook deels overeenkomt. De kansverdeling van het aantal dagen hoogwater is voor zowel afvoeren als waterstandne gelijk. Echter blijkt dat hoogwaterperiodes langer aanhouden dan dat de afvoerverdeling weergeeft. Met andere woorden duurt hoogwater op de locaties langer dan de verdeling bij Lobith aangeeft. Dit resulteert in een onderschatting van de kans op dergelijke hoogwaterperiodes. Ook over de tijd gezien zijn er verschillen in kansverdeling. Op sommige locaties is een piek in de kans op laagwater te zien waar deze op andere locaties ontbreekt. Het is daarom niet mogelijk om een eenduidige conclusie te geven over waar ruimtelijk gezien de afvoerverdeling bij Lobith representatief is. Er zijn afhankelijk van het type kansverdeling verschillen die zich niet in een regel laten samenvatten. Ook kan gesteld worden dat de extreme waardenstatistiek een geschikte methode is om een onderbouwde kansverdeling op te stellen voor lange periodes van aaneengesloten laagwater of hoogwater. De lange aangeengesloten perioden zijn het meest interessant omdat deze in de praktijk de meeste hinder opleveren. De extreme waarde statistiek maakt het mogelijk om de kans op nog niet waargenomen extreme gebeurtenissen te bepalen (extrapoleren), en maakt het bovendien mogelijk een kansverdeling op te stellen voor een lange gebeurtenis waarbij de invloed van de veelvoorkomende korte gebeurtenissen is weggefilterd. Hieruit blijkt dat de kans op een lange aaneengesloten periode groter is dan wanneer wordt uitgegaan van enkel empirische data.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74504
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page